Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk

16. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zverejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


16.1. Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Emil Radev (A8-0477/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0103)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.2. Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0104)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.3. Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0105)

Vystoupila Isabella De Monte (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


16.4. Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0106)

Vystoupil Pavel Telička (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


16.5. Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0107)

Vystoupil Kosma Złotowski (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


16.6. Všeobecná dohoda o obchodu službami: potřebná kompenzační vyrovnání v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k EU *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Ekvádorem, Filipínami, Hongkongem (Čína), Indií, Japonskem, Kanadou, Kolumbií, Koreou, Kubou, Novým Zélandem, Spojenými státy americkými a Švýcarskem o potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k Evropské unii [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0108)

Parlament schválil uzavření dohod.


16.7. Zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0109)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.8. Pojištění motorových vozidel ***I (hlasování)

Zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0110)

Vystoupila Dita Charanzová (zpravodajka) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


16.9. Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0096/2019 a B8-0099/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH USNESENÍ B8-0096/2019

přijat (P8_TA(2019)0111)

(Návrh usnesení B8-0099/2019 se nebere v potaz.)


16.10. Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (hlasování)

Návrh usnesení B8-0097/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0112)


16.11. Používání konopí pro léčebné účely (hlasování)

Návrh usnesení B8-0071/2019

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0113)

Vystoupení

Luke Ming Flanagan, aby předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 11, a Dubravka Šuica za skupinu PPE k ústnímu pozměňovacímu návrhu.

Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.


16.12. Jednání Petičního výboru v roce 2018 (hlasování)

Zpráva o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2018 [2018/2280(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0114)

Poslední aktualizace: 12. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí