Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. februar 2019 - Strasbourg

16. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


16.1. Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Emil Radev (A8-0477/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0103)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.2. Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0104)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.3. Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije [COM(2018)0895 - C8-0511/2018- 2018/0436(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0105)

Govoril je Isabella De Monte (poročevalka), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


16.4. Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0106)

Govoril je Pavel Telička (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


16.5. Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0107)

Govoril je Kosma Złotowski (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


16.6. GATS: potrebne kompenzacijske prilagoditve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k EU *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k Evropski uniji [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0108)

Parlament je odobril sklenitev sporazumov.


16.7. Racionalizacija ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0109)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


16.8. Zavarovanje motornih vozil ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0110)

Govorila je Dita Charanzová, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


16.9. Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0096/2019 in B8-0099/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0096/2019

Sprejeto (P8_TA(2019)0111)

(Predlog resolucije B8-0099/2019 je brezpredmeten.)


16.10. Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0097/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0112)


16.11. Uporaba konoplje v zdravstvene namene (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0071/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0113)

Govori

Luke Ming Flanagan, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 11, ter Dubravka Šuica v imenu skupine PPE o ustnem predlogu spremembe.

Zaradi nasprotovanja več kot 40 poslancev se dani ustni predlog spremembe ni upošteval.


16.12. Razprave v Odboru za peticije v letu 2018 (glasovanje)

Poročilo o izidu razprav v Odboru za peticije v letu 2018 [2018/2280(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0114)

Zadnja posodobitev: 12. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov