Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg

17. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Muntliga röstförklaringar avges torsdagen den 14 februari 2019.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy