Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2574(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0128/2019

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.16

Приети текстове :

P8_TA(2019)0130

Протокол
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург

20. Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС (2018/2574(RSP))

George Ciamba (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Michael Gahler, от името на групата PPE, Clare Moody, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi и Arne Lietz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Julie Ward, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer.

Изказа се George Ciamba.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano и Victor Boştinaru, от името на групата S&D, относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху Европейския съюз (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam и Eduard Kukan, от името на групата PPE, относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé и Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху ЕС (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.16 от протокола от 14.2.2019 г.

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност