Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2574(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0128/2019

Forhandlinger :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.16

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0130

Protokol
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg

20. INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2018/2574(RSP))

George Ciamba (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Clare Moody for S&D-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi og Arne Lietz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Julie Ward, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer.

Taler: George Ciamba.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić et Branislav Škripek, au nom du groupe ECR, om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano et Victor Boştinaru, au nom du groupe S&D, om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam et Eduard Kukan, au nom du groupe PPE, om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing et Luke Ming Flanagan, au nom du groupe GUE/NGL, om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake et Hilde Vautmans, au nom du groupe ALDE, om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé et Michèle Rivasi, au nom du groupe Verts/ALE, om INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.16 i protokollen af 14.2.2019.

Seneste opdatering: 12. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik