Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2574(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0128/2019

Rasprave :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.16

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0130

Zapisnik
Srijeda, 13. veljače 2019. - Strasbourg

20. Budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU (2018/2574(RSP))

George Ciamba (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Clare Moody, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Geoffrey Van Orden, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi i Arne Lietz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Julie Ward, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer.

Govorio je George Ciamba.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić i Branislav Škripek,u ime kluba ECR, o budućnosti Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i utjecaju na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano i Victor Boştinaru, u ime kluba S&D, o budućnosti Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i utjecaju na Europsku uniju (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam i Eduard Kukan, u ime kluba PPE, o budućnosti Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i utjecaju na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing i Luke Ming Flanagan, u ime kluba GUE/NGL, o budućnosti Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i utjecaju na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake i Hilde Vautmans, u ime kluba ALDE, o budućnosti Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i utjecaju na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé i Michèle Rivasi, u ime kluba Verts/ALE, o budućnosti Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i utjecaju na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.16 zapisnika od 14.2.2019..

Posljednje ažuriranje: 12. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti