Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2574(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0128/2019

Debatten :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Stemmingen :

PV 14/02/2019 - 10.16

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0130

Notulen
Woensdag 13 februari 2019 - Straatsburg

20. De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (2018/2574(RSP))

George Ciamba (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Clare Moody, namens de S&D-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi en Arne Lietz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Julie Ward, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer.

Het woord wordt gevoerd door George Ciamba.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano en Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de Europese Unie (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, over de toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.16 van de notulen van 14.2.2019.

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid