Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2574(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0128/2019

Debaty :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Głosowanie :

PV 14/02/2019 - 10.16

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0130

Protokół
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg

20. Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Przyszłość traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencje dla UE (2018/2574(RSP))

George Ciamba (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Clare Moody w imieniu grupy S&D, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, Urmas Paet w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Ana Gomes, Michèle Rivasi i Arne Lietz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Julie Ward, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera.

Głos zabrał George Ciamba.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie przyszłości traktatu INF oraz konsekwencji dla UE (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano i Victor Boştinaru, w imieniu grupy S&D, w sprawie przyszłości traktatu INF oraz konsekwencji dla Unii Europejskiej (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam i Eduard Kukan, w imieniu grupy PPE, w sprawie przyszłości traktatu INF oraz konsekwencji dla UE (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie przyszłości traktatu INF oraz konsekwencji dla UE (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE, w sprawie przyszłości Traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencji dla UE (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé i Michèle Rivasi, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przyszłości traktatu INF oraz konsekwencji dla UE (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.16 protokołu z dnia 14.2.2019.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności