Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2574(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0128/2019

Debatter :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.16

Antagna texter :

P8_TA(2019)0130

Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg

20. INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (2018/2574(RSP))

George Ciamba (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Clare Moody för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi och Arne Lietz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Julie Ward, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer.

Talare: George Ciamba.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić et Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019),

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano et Victor Boştinaru, för S&D-gruppen, om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för Europeiska unionen (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019),

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam et Eduard Kukan, för PPE-gruppen, om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019),

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing et Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen, om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019),

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake et Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen, om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019),

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé et Michèle Rivasi, för Verts/ALE-gruppen, om INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.16 i protokollet av den 14.2.2019.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy