Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0224(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0198/2018

Внесени текстове :

A8-0198/2018

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0121

Протокол
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург

21. Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust представи доклада.

Изказа се Reinhard Bütikofer (докладчик по становището на комисията ITRE).

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се Geoffrey Van Orden (докладчик по становището на комисията AFET), Roberts Zīle (докладчик по становището на комисията ECON), Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Joachim Starbatty, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Laima Liucija Andrikienė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Notis Marias и Miguel Viegas.

Изказаха се Cecilia Malmström и Franck Proust.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 14.2.2019 г.

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност