Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0224(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0198/2018

Predkladané texty :

A8-0198/2018

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.7

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0121

Zápisnica
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg

21. Rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust uviedol správu.

V rozprave vystúpil Reinhard Bütikofer (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Geoffrey Van Orden (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Roberts Zīle (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Joachim Starbatty v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Laima Liucija Andrikienė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Notis Marias a Miguel Viegas.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Franck Proust.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 14.2.2019.

Posledná úprava: 12. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia