Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0224(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0198/2018

Ingivna texter :

A8-0198/2018

Debatter :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.7

Antagna texter :

P8_TA(2019)0121

Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg

21. Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Reinhard Bütikofer (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Geoffrey Van Orden (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Roberts Zīle (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias och Miguel Viegas.

Talare: Cecilia Malmström och Franck Proust.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 14.2.2019.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy