Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0354(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0274/2018

Ingivna texter :

A8-0274/2018

Debatter :

PV 13/02/2019 - 23
CRE 13/02/2019 - 23

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.9

Antagna texter :

P8_TA(2019)0123

Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg

23. Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Dariusz Rosati och Maria Grapini.

Talare: Valdis Dombrovskis och Ivan Štefanec.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 14.2.2019.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy