Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0288(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0032/2019

Внесени текстове :

A8-0032/2019

Разисквания :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0125

Протокол
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург

25. Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Петър Курумбашев, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte и Andor Deli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias и Gesine Meissner, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cramer.

Изказаха се Violeta Bulc и Roberts Zīle.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.11 от протокола от 14.2.2019 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност