Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0288(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0032/2019

Ingediende teksten :

A8-0032/2019

Debatten :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Stemmingen :

PV 14/02/2019 - 10.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0125

Notulen
Woensdag 13 februari 2019 - Straatsburg

25. Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Peter Kouroumbashev, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte en Andor Deli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias en Gesine Meissner, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Roberts Zīle.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.11 van de notulen van 14.2.2019.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid