Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0288(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0032/2019

Predkladané texty :

A8-0032/2019

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 25
CRE 13/02/2019 - 25

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0125

Zápisnica
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg

25. Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Peter Kouroumbashev v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte a Andor Deli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias a Gesine Meissner, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer.

Vystúpili: Violeta Bulc a Roberts Zīle.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.11 zápisnice zo dňa 14.2.2019.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Posledná úprava: 12. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia