Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. veebruar 2019 - Strasbourg

27. Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Julgeolekuohud, mis on seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalikud ELi tasandi meetmed nende ohtude vähendamiseks (2018/2575(RSP))

George Ciamba (nõukogu eesistuja) ja Julian King (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Peter Kouroumbashev fraktsiooni S&D nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Paul Rübig ja Stanislav Polčák.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Julian King ja George Ciamba.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Viimane päevakajastamine: 12. juuni 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika