Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - Strasbourg

27. Kiinalaisen teknologian lisääntyvään läsnäoloon EU:ssa liittyvät turvallisuusuhat ja EU:n mahdolliset toimet niiden lieventämiseksi (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kiinalaisen teknologian lisääntyvään läsnäoloon EU:ssa liittyvät turvallisuusuhat ja EU:n mahdolliset toimet niiden lieventämiseksi (2018/2575(RSP))

George Ciamba (neuvoston puheenjohtaja) ja Julian King (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Peter Kouroumbashev S&D-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Paul Rübig ja Stanislav Polčák.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Puheenvuorot: Julian King ja George Ciamba.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö