Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - Strasbūras

27. Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (2018/2575(RSP))

George Ciamba (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Julian King (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Peter Kouroumbashev S&D frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Paul Rübig ir Stanislav Polčák.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Julian King ir George Ciamba.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija

Atnaujinta: 2019 m. birželio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika