Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 februari 2019 - Straatsburg

27. Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (2018/2575(RSP))

George Ciamba (fungerend voorzitter van de Raad) en Julian King (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Peter Kouroumbashev, namens de S&D-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Paul Rübig en Stanislav Polčák.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en George Ciamba.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid