Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg

27. Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (2018/2575(RSP))

George Ciamba (úradujúci predseda Rady) a Julian King (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Peter Kouroumbashev v mene skupiny S&D, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Paul Rübig a Stanislav Polčák.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Julian King a George Ciamba.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Posledná úprava: 12. júna 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia