Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg

27. Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem (2018/2575(RSP))

George Ciamba (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Peter Kouroumbashev för S&D-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Paul Rübig och Stanislav Polčák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Julian King och George Ciamba.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy