Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Studijní dokument s názvem „Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030“ (rozprava)
 6.Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  8.1.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2020 (hlasování)
  8.2.Evropská agentura pro kontrolu rybolovu ***I (hlasování)
  8.3.Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani ***I (hlasování)
  8.4.Právo rozhodné pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany ***I (hlasování)
  8.5.Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 (program „Pericles IV“) ***I (hlasování)
  8.6.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem *** (hlasování)
  8.7.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)
  8.8.Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem *** (hlasování)
  8.9.Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)
  8.10.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem *** (hlasování)
  8.11.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení) (hlasování)
  8.12.Smlouva o založení Dopravního společenství *** (hlasování)
  8.13.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018 (hlasování)
  8.14.Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I (hlasování)
  8.15.Program Spravedlnost ***I (hlasování)
  8.16.Stav diskuse o budoucnosti Evropy (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Spravedlivé zdanění pro spravedlivou společnost (rozprava na aktuální téma)
 14.Hodnocení zdravotnických technologií ***I (rozprava)
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Hlasování
  16.1.Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech ***I (hlasování)
  16.2.Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech ***I (hlasování)
  16.3.Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)
  16.4.Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)
  16.5.Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I (hlasování)
  16.6.Všeobecná dohoda o obchodu službami: potřebná kompenzační vyrovnání v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k EU *** (hlasování)
  16.7.Zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě ***I (hlasování)
  16.8.Pojištění motorových vozidel ***I (hlasování)
  16.9.Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (hlasování)
  16.10.Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (hlasování)
  16.11.Používání konopí pro léčebné účely (hlasování)
  16.12.Jednání Petičního výboru v roce 2018 (hlasování)
 17.Vysvětlení hlasování
 18.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 19.Pokračování denního zasedání
 20.Budoucnost Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a dopad na EU (rozprava)
 21.Stanovení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie ***I (rozprava)
 22.Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii ***I (rozprava)
 23.Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě ***I (rozprava)
 24.Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny ***I (rozprava)
 25.Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy ***I (rozprava)
 26.NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (rozprava)
 27.Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (rozprava)
 28.Předložení dokumentů
 29.Pořad jednání příštího denního zasedání
 30.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (235 kb)
12/06/2019 14:14
  Prezenční listina (62 kb)
12/06/2019 12:38
 
Zápis (87 kb)
12/06/2019 14:14
  Prezenční listina (11 kb)
12/06/2019 12:38
  Výsledky hlasování (67 kb)
25/04/2019 14:58
  Jmenovitá hlasování (288 kb)
24/04/2019 16:26
 
Zápis (337 kb)
12/06/2019 14:14
  Prezenční listina (71 kb)
12/06/2019 12:38
  Výsledky hlasování (228 kb)
25/04/2019 14:58
  Jmenovitá hlasování (1868 kb)
24/04/2019 16:26
Poslední aktualizace: 12. června 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí