Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 13. februar 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 5.Oplæg "Vejen til et bæredygtigt Europa inden 2030" (forhandling)
 6.Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Afstemningstid
  8.1.Parlamentets mødekalender for 2020 (afstemning)
  8.2.Det Europæiske Fiskerikontrolagentur ***I (afstemning)
  8.3.Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) ***I (afstemning)
  8.4.Lovgivning, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer ***I (afstemning)
  8.5.Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet) ***I (afstemning)
  8.6.Frihandelsaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)
  8.7.Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)
  8.8.Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)
  8.9.Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)
  8.10.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore *** (afstemning)
  8.11.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (afstemning)
  8.12.Traktat om oprettelse af transportfællesskab *** (afstemning)
  8.13.2018-rapport om Bosnien-Hercegovina (afstemning)
  8.14.Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I (afstemning)
  8.15.Programmet for retlige anliggender ***I (afstemning)
  8.16.Status for debatten om Europas fremtid (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Fair beskatning i et retfærdigt samfund (debat om et aktuelt spørgsmål)
 14.Medicinsk teknologivurdering ***I (forhandling)
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Afstemningstid
  16.1.Samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område ***I (afstemning)
  16.2.Forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager ***I (afstemning)
  16.3.Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  16.4.Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  16.5.Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  16.6.GATS: nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af EU *** (afstemning)
  16.7.Forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet ***I (afstemning)
  16.8.Ansvarsforsikring for motorkøretøjer ***I (afstemning)
  16.9.Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU (afstemning)
  16.10.Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme (afstemning)
  16.11.Brugen af cannabis til medicinske formål (afstemning)
  16.12.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018 (afstemning)
 17.Stemmeforklaringer
 18.Stemmerettelser og -intentioner
 19.Genoptagelse af mødet
 20.INF-traktatens fremtid og konsekvenserne for EU (forhandling)
 21.Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU ***I (forhandling)
 22.Interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen ***I (forhandling)
 23.Gensidig anerkendelse af varer, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat ***I (forhandling)
 24.Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer ***I (forhandling)
 25.Fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel ***I (forhandling)
 26.NAIADES II – Et handlingsprogram til støtte af transport ad indre vandveje (forhandling)
 27.Sikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem (forhandling)
 28.Modtagne dokumenter
 29.Dagsorden for næste møde
 30.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (235 kb)
12/06/2019 14:16
  Deltagerliste (62 kb)
12/06/2019 12:40
 
Protokol (86 kb)
12/06/2019 14:16
  Deltagerliste (11 kb)
12/06/2019 12:40
  Afstemningsresultater (69 kb)
25/04/2019 14:56
  Afstemning ved navneopråb (287 kb)
24/04/2019 16:24
 
Protokol (338 kb)
12/06/2019 14:16
  Deltagerliste (70 kb)
12/06/2019 12:40
  Afstemningsresultater (221 kb)
25/04/2019 14:56
  Afstemning ved navneopråb (1860 kb)
24/04/2019 16:24
Seneste opdatering: 12. juni 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik