Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. helmikuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 5.Pohdinta-asiakirja "Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä" (keskustelu)
 6.Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt ***I (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestykset
  
8.1.Parlamentin vuoden 2020 istuntokalenteri (äänestys)
  
8.2.Euroopan kalastuksenvalvontavirasto ***I (äänestys)
  
8.3.Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistaminen ***I (äänestys)
  
8.4.Saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettava laki ***I (äänestys)
  
8.5.Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) ***I (äänestys)
  
8.6.EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus *** (äänestys)
  
8.7.EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
8.8.EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus *** (äänestys)
  
8.9.EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
8.10.EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** (äänestys)
  
8.11.EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
8.12.Liikenneyhteisön perustamista koskeva sopimus *** (äänestys)
  
8.13.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus (äänestys)
  
8.14.Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt ***I (äänestys)
  
8.15.Oikeusalan ohjelma ***I (äänestys)
  
8.16.Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Oikeudenmukainen verotus oikeudenmukaisen yhteiskunnan hyväksi (ajankohtainen keskustelu)
 14.Terveysteknologian arviointi ***I (keskustelu)
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Äänestykset
  
16.1.Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa ***I (äänestys)
  
16.2.Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ***I (äänestys)
  
16.3.Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  
16.4.Perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  
16.5.Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat ***I (äänestys)
  
16.6.GATS-sopimus: tarvittavat korvaavat muutokset, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin *** (äänestys)
  
16.7.Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaistamistoimenpiteet ***I (äänestys)
  
16.8.Moottoriajoneuvojen vakuutus ***I (äänestys)
  
16.9.Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa (äänestys)
  
16.10.Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa (äänestys)
  
16.11.Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin (äänestys)
  
16.12.Vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemät asiat (äänestys)
 17.Äänestysselitykset
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 19.Istunnon jatkaminen
 20.INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin (keskustelu)
 21.Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitetut puitteet ***I (keskustelu)
 22.Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottaminen unionissa ***I (keskustelu)
 23.Toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettävien tuotteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I (keskustelu)
 24.Rajatylittävistä maksuista unionissa perittävät palvelumaksut ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut ***I (keskustelu)
 25.Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt ***I (keskustelu)
 26.Sisävesiliikennettä tukeva toimintaohjelma NAIADES II (keskustelu)
 27.Kiinalaisen teknologian lisääntyvään läsnäoloon EU:ssa liittyvät turvallisuusuhat ja EU:n mahdolliset toimet niiden lieventämiseksi (keskustelu)
 28.Vastaanotetut asiakirjat
 29.Seuraavan istunnon esityslista
 30.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (237 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (272 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (6214 kb) 
 
Pöytäkirja (86 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (68 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (289 kb) 
 
Pöytäkirja (334 kb) Läsnäololista (70 kb) Äänestysten tulokset (210 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1859 kb) 
Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö