Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Srijeda, 13. veljače 2019. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 4.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 5.Dokument za razmatranje „Održiva Europa 2030.” (rasprava)
 6.Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih ***I (rasprava)
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Glasovanje
  8.1.Raspored održavanja sjednica Parlamenta za 2020. (glasovanje)
  8.2.Europska agencija za kontrolu ribarstva ***I (glasovanje)
  8.3.Računalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe ***I (glasovanje)
  8.4.Pravo koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe ***I (glasovanje)
  8.5.Program razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”) ***I (glasovanje)
  8.6.Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura *** (glasovanje)
  8.7.Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)
  8.8.Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura *** (glasovanje)
  8.9.Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)
  8.10.Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura *** (glasovanje)
  8.11.Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)
  8.12.Ugovor o osnivanju Prometne zajednice *** (glasovanje)
  8.13.Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2018. (glasovanje)
  8.14.Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih ***I (glasovanje)
  8.15.Program Pravosuđe ***I (glasovanje)
  8.16.Stanje rasprave o budućnosti Europe (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Pošteno oporezivanje za pravedno društvo (tematska rasprava)
 14.Procjena zdravstvenih tehnologija ***I (rasprava)
 15.Nastavak dnevne sjednice
 16.Glasovanje
  16.1.Suradnja između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima ***I (glasovanje)
  16.2.Dostava, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima ***I (glasovanje)
  16.3.Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)
  16.4.Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)
  16.5.Sigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)
  16.6.GATS: potrebne kompenzacijske prilagodbe koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske EU-u *** (glasovanje)
  16.7.Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže ***I (glasovanje)
  16.8.Osiguranje motornih vozila ***I (glasovanje)
  16.9.Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (glasovanje)
  16.10.Izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta (glasovanje)
  16.11.Upotreba kanabisa u medicinske svrhe (glasovanje)
  16.12.Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2018. godine (glasovanje)
 17.Obrazloženja glasovanja
 18.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 19.Nastavak dnevne sjednice
 20.Budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU (rasprava)
 21.Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji ***I (rasprava)
 22.Interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji ***I (rasprava)
 23.Uzajamno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici ***I (rasprava)
 24.Naknade za prekogranična plaćanja u Uniji i naknade za konverziju valute ***I (rasprava)
 25.Zajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima ***I (rasprava)
 26.NAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (rasprava)
 27.Sigurnosne prijetnje povezane s porastom kineske tehnološke prisutnosti u EU-u i moguće mjere na razini EU-a za njihovo smanjivanje (rasprava)
 28.Podnošenje dokumenata
 29.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 30.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik (238 kb) Popis nazočnih (62 kb) Rezultati glasovanja (270 kb) Poimenična glasovanja (6214 kb) 
 
Zapisnik (86 kb) Popis nazočnih (11 kb) Rezultati glasovanja (68 kb) Poimenična glasovanja (289 kb) 
 
Zapisnik (333 kb) Popis nazočnih (71 kb) Rezultati glasovanja (216 kb) Poimenična glasovanja (1857 kb) 
Posljednje ažuriranje: 12. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti