Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Srijeda, 13. veljače 2019. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 4.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 5.Dokument za razmatranje „Održiva Europa 2030.” (rasprava)
 6.Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih ***I (rasprava)
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Glasovanje
  8.1.Raspored održavanja sjednica Parlamenta za 2020. (glasovanje)
  8.2.Europska agencija za kontrolu ribarstva ***I (glasovanje)
  8.3.Računalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe ***I (glasovanje)
  8.4.Pravo koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe ***I (glasovanje)
  8.5.Program razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”) ***I (glasovanje)
  8.6.Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura *** (glasovanje)
  8.7.Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)
  8.8.Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura *** (glasovanje)
  8.9.Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)
  8.10.Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura *** (glasovanje)
  8.11.Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)
  8.12.Ugovor o osnivanju Prometne zajednice *** (glasovanje)
  8.13.Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2018. (glasovanje)
  8.14.Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih ***I (glasovanje)
  8.15.Program Pravosuđe ***I (glasovanje)
  8.16.Stanje rasprave o budućnosti Europe (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Pošteno oporezivanje za pravedno društvo (tematska rasprava)
 14.Procjena zdravstvenih tehnologija ***I (rasprava)
 15.Nastavak dnevne sjednice
 16.Glasovanje
  16.1.Suradnja između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima ***I (glasovanje)
  16.2.Dostava, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima ***I (glasovanje)
  16.3.Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)
  16.4.Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)
  16.5.Sigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)
  16.6.GATS: potrebne kompenzacijske prilagodbe koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske EU-u *** (glasovanje)
  16.7.Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže ***I (glasovanje)
  16.8.Osiguranje motornih vozila ***I (glasovanje)
  16.9.Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (glasovanje)
  16.10.Izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta (glasovanje)
  16.11.Upotreba kanabisa u medicinske svrhe (glasovanje)
  16.12.Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2018. godine (glasovanje)
 17.Obrazloženja glasovanja
 18.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 19.Nastavak dnevne sjednice
 20.Budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU (rasprava)
 21.Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji ***I (rasprava)
 22.Interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji ***I (rasprava)
 23.Uzajamno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici ***I (rasprava)
 24.Naknade za prekogranična plaćanja u Uniji i naknade za konverziju valute ***I (rasprava)
 25.Zajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima ***I (rasprava)
 26.NAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (rasprava)
 27.Sigurnosne prijetnje povezane s porastom kineske tehnološke prisutnosti u EU-u i moguće mjere na razini EU-a za njihovo smanjivanje (rasprava)
 28.Podnošenje dokumenata
 29.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 30.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik (238 kb)
12/06/2019 14:34
  Popis nazočnih (62 kb)
12/06/2019 13:42
 
Zapisnik (86 kb)
12/06/2019 14:34
  Popis nazočnih (11 kb)
12/06/2019 13:42
  Rezultati glasovanja (68 kb)
25/04/2019 14:58
  Poimenična glasovanja (289 kb)
24/04/2019 16:26
 
Zapisnik (333 kb)
12/06/2019 14:34
  Popis nazočnih (71 kb)
12/06/2019 13:42
  Rezultati glasovanja (216 kb)
25/04/2019 14:58
  Poimenična glasovanja (1857 kb)
24/04/2019 16:26
Posljednje ažuriranje: 12. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti