Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2019. február 13., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 5.Vitaanyag: „Fenntartható Európa 2030-ra” (vita)
 6.Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok ***I (vita)
 7.Az ülés folytatása
 8.Szavazások órája
  
8.1.A Parlament 2020. évi üléseinek ülésnaptára (szavazás)
  
8.2.Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ***I (szavazás)
  
8.3.A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése ***I (szavazás)
  
8.4.A követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jog ***I (szavazás)
  
8.5.Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) a 2021–2027 közötti időszakra ***I (szavazás)
  
8.6.Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás *** (szavazás)
  
8.7.Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  
8.8.Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás *** (szavazás)
  
8.9.Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  
8.10.Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás *** (szavazás)
  
8.11.Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  
8.12.A Közlekedési Közösséget létrehozó szerződés *** (szavazás)
  
8.13.Jelentés Bosznia-Hercegovináról (szavazás)
  
8.14.Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok ***I (szavazás)
  
8.15.Jogérvényesülés program ***I (szavazás)
  
8.16.Az Európa jövőjéről szóló vita állása (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Méltányos adóztatás egy igazságos társadalom kialakítása érdekében (vita időszerű kérdésekről)
 14.Egészségügyi technológiaértékelés ***I (vita)
 15.Az ülés folytatása
 16.Szavazások órája
  
16.1.A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai között együttműködés ***I (szavazás)
  
16.2.A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése ***I (szavazás)
  
16.3.A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok ***I (szavazás)
  
16.4.A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok ***I (szavazás)
  
16.5.A légi közlekedés biztonsága, tekinttettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésére ***I (szavazás)
  
16.6.GATS: a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazítások *** (szavazás)
  
16.7.A transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedések ***I (szavazás)
  
16.8.Gépjármű-felelősségbiztosítás ***I (szavazás)
  
16.9.Visszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban (szavazás)
  
16.10.A női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái (szavazás)
  
16.11.A kannabisz gyógyászati célokra való használata (szavazás)
  
16.12.A Petíciós Bizottság 2018. évi tanácskozásai (szavazás)
 17.A szavazáshoz fűzött indokolások
 18.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 19.Az ülés folytatása
 20.Az INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás (vita)
 21.Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete ***I (vita)
 22.Az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése ***I (vita)
 23.A valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése ***I (vita)
 24.Az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak ***I (vita)
 25.Az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályai ***I (vita)
 26.NAIADES II – cselekvési program a belvízi szállítás érdekében (vita)
 27.A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések (vita)
 28.Dokumentumok benyújtása
 29.A következő ülésnap napirendje
 30.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (241 kb) Jelenléti ív (62 kb) A szavazások eredménye (276 kb) Név szerinti szavazás eredménye (6214 kb) 
 
Jegyzőkönyv (86 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (70 kb) Név szerinti szavazás eredménye (307 kb) 
 
Jegyzőkönyv (344 kb) Jelenléti ív (70 kb) A szavazások eredménye (242 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1861 kb) 
Utolsó frissítés: 2019. június 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat