Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 5.Diskusijoms skirtas dokumentas „Siekiant tvarios Europos iki 2030 m.“ (diskusijos)
 6.Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės ***I (diskusijos)
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Parlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius (balsavimas)
  
8.2.Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ***I (balsavimas)
  
8.3.Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas ***I (balsavimas)
  
8.4.Teisė, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims ***I (balsavimas)
  
8.5.2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) ***I (balsavimas)
  
8.6.ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas *** (balsavimas)
  
8.7.ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)
  
8.8.ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas *** (balsavimas)
  
8.9.ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)
  
8.10.ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** (balsavimas)
  
8.11.ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)
  
8.12.Transporto bendrijos steigimo sutartis *** (balsavimas)
  
8.13.2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (balsavimas)
  
8.14.Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės ***I (balsavimas)
  
8.15.Teisingumo programa ***I (balsavimas)
  
8.16.Diskusijų dėl Europos ateities padėtis (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Sąžiningas apmokestinimas teisingos visuomenės labui (diskusija aktualia tema)
 14.Sveikatos technologijų vertinimas ***I (diskusijos)
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Balsuoti skirtas laikas
  
16.1.Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose ***I (balsavimas)
  
16.2.Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse ***I (balsavimas)
  
16.3.Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  
16.4.Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  
16.5.Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  
16.6.GATS: kompensacinės priemonės, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į ES *** (balsavimas)
  
16.7.Supaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti ***I (balsavimas)
  
16.8.Motorinių transporto priemonių draudimas ***I (balsavimas)
  
16.9.Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES (balsavimas)
  
16.10.Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos (balsavimas)
  
16.11.Kanapių naudojimas gydymo tikslais (balsavimas)
  
16.12.Peticijų komiteto svarstymai 2018 m. (balsavimas)
 17.Paaiškinimai dėl balsavimo
 18.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 19.Posėdžio atnaujinimas
 20.INF sutarties ateitis ir poveikis ES (diskusijos)
 21.Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema ***I (diskusijos)
 22.Elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje ***I (diskusijos)
 23.Teisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas ***I (diskusijos)
 24.Mokesčiai už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir mokesčiai už valiutos keitimą ***I (diskusijos)
 25.Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės ***I (diskusijos)
 26.NAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti (diskusijos)
 27.Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (diskusijos)
 28.Gauti dokumentai
 29.Kito posėdžio darbotvarkė
 30.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (234 kb) Dalyvių sąrašas (62 kb) Balsavimo rezultatai (271 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (6214 kb) 
 
Protokolas (87 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (67 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (295 kb) 
 
Protokolas (337 kb) Dalyvių sąrašas (71 kb) Balsavimo rezultatai (222 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1860 kb) 
Atnaujinta: 2019 m. birželio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika