Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 13. februāris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 5.Pārdomu dokuments "Ilgtspējīga Eiropa līdz 2030. gadam" (debates)
 6.Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem ***I (debates)
 7.Sēdes atsākšana
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Parlamenta 2020. gada sesiju kalendārs (balsošana)
  
8.2.Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra ***I (balsošana)
  
8.3.Datorizētas sistēmas ieviešana akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai ***I (balsošana)
  
8.4.Tiesību akti, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām ***I (balsošana)
  
8.5.Apmaiņas, atbalsta un mācību programma euro aizsardzībai pret viltošanu (programma “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I (balsošana)
  
8.6.ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums *** (balsošana)
  
8.7.ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija) (balsošana)
  
8.8.ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums *** (balsošana)
  
8.9.ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) (balsošana)
  
8.10.ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums *** (balsošana)
  
8.11.ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (balsošana)
  
8.12.Transporta kopienas dibināšanas līgums *** (balsošana)
  
8.13.2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (balsošana)
  
8.14.Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem ***I (balsošana)
  
8.15.Programma “Tiesiskums” ***I (balsošana)
  
8.16.Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Taisnīga nodokļu politika taisnīgai sabiedrībai (debates par aktuāliem jautājumiem)
 14.Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana ***I (debates)
 15.Sēdes atsākšana
 16.Balsošanas laiks
  
16.1.Sadarbība starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās ***I (balsošana)
  
16.2.Tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšana dalībvalstīs ***I (balsošana)
  
16.3.Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  
16.4.Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  
16.5.Aviācijas drošība saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  
16.6.GATS: kompensācijas korekcijas, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai *** (balsošana)
  
16.7.Pasākumu racionalizēšana ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu ***I (balsošana)
  
16.8.Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana ***I (balsošana)
  
16.9.Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (balsošana)
  
16.10.Problēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām (balsošana)
  
16.11.Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos (balsošana)
  
16.12.Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2018. gadā (balsošana)
 17.Balsojumu skaidrojumi
 18.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 19.Sēdes atsākšana
 20.INF līguma nākotne un ietekme uz ES (debates)
 21.Satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai ***I (debates)
 22.Ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēja izmantojamība un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšana Savienībā ***I (debates)
 23.Citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēja atzīšana ***I (debates)
 24.Maksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu ***I (debates)
 25.Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum ***I (debates)
 26.NAIADES II - rīcības programma iekšējo ūdensceļu transporta atbalstam (debates)
 27.Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (debates)
 28.Dokumentu iesniegšana
 29.Nākamās sēdes darba kārtība
 30.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (237 kb) Apmeklējumu reģistrs (62 kb) Balsošanas rezultāti (273 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (6214 kb) 
 
Protokols (86 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsošanas rezultāti (67 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (293 kb) 
 
Protokols (339 kb) Apmeklējumu reģistrs (72 kb) Balsošanas rezultāti (224 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1865 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika