Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Dokument ta' riflessjoni: Lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030 (dibattitu)
 6.Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom ***I (dibattitu)
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2020 (votazzjoni)
  
8.2.L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd ***I (votazzjoni)
  
8.3.Il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa ***I (votazzjoni)
  
8.4.Il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet ***I (votazzjoni)
  
8.5.Programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-programm Pericles IV) ***I (votazzjoni)
  
8.6.Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore *** (votazzjoni)
  
8.7.Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
8.8.Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore *** (votazzjoni)
  
8.9.Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
8.10.Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore *** (votazzjoni)
  
8.11.Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
8.12.It-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tat-Trasport *** (votazzjoni)
  
8.13.Rapport tal-2018 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (votazzjoni)
  
8.14.Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom ***I (votazzjoni)
  
8.15.Il-programm Ġustizzja ***I (votazzjoni)
  
8.16.L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Tassazzjoni ekwa għal soċjetà ġusta (dibattitu topiku)
 14.Valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa ***I (dibattitu)
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Ħin tal-votazzjonijiet
  
16.1.Kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali ***I (votazzjoni)
  
16.2.In-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali ***I (votazzjoni)
  
16.3.Regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
16.4.Regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
16.5.Sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
16.6.GATS: l-aġġustamenti ta' kumpens meħtieġa li jirriżultaw mill-adeżjoni taċ-Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, l-Awstrija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja u l-Iżvezja mal-Unjoni Ewropea *** (votazzjoni)
  
16.7.Ir-razzjonalizzazzjoni ta' miżuri li jmexxu 'l quddiem it-twettiq tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport ***I (votazzjoni)
  
16.8.L-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur ***I (votazzjoni)
  
16.9.Rigressjoni attwali tad-Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE (votazzjoni)
  
16.10.Sfidi politiċi u strateġiji kontra il-kanċers tan-nisa u l-komorbiditajiet relatati (votazzjoni)
  
16.11.L-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali (votazzjoni)
  
16.12.Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2018 (votazzjoni)
 17.Spjegazzjonijiet tal-vot
 18.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 19.Tkomplija tas-seduta
 20.Il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-UE (dibattitu)
 21.L-istabbiliment ta' qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)
 22.L-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni ***I (dibattitu)
 23.Ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor ***I (dibattitu)
 24.Imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u imposti fuq il-kambju tal-munita ***I (dibattitu)
 25.Regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank ***I (dibattitu)
 26.NAIADES II - Programm ta' azzjoni ta' sostenn għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni (dibattitu)
 27.Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu (dibattitu)
 28.Dokumenti mressqa
 29.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 30.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (238 kb) Reġistru tal-attendenza (62 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (275 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (6214 kb) 
 
Minuti (86 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (69 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (290 kb) 
 
Minuti (347 kb) Reġistru tal-attendenza (71 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (227 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1861 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Ġunju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza