Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 13 februari 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 5.Discussienota over een duurzaam Europa in 2030 (debat)
 6.Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen ***I (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Stemmingen
  
8.1.Vergaderrooster van het Parlement - 2020 (stemming)
  
8.2.Europees Bureau voor visserijcontrole  ***I (stemming)
  
8.3.Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen ***I (stemming)
  
8.4.Het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen ***I (stemming)
  
8.5.Uitwisselingen, bijstand en opleiding, voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (programma "Pericles IV") ***I (stemming)
  
8.6.Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** (stemming)
  
8.7.Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (stemming)
  
8.8.Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** (stemming)
  
8.9.Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (stemming)
  
8.10.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** (stemming)
  
8.11.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (stemming)
  
8.12.Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap *** (stemming)
  
8.13.Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina (stemming)
  
8.14.Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen ***I (stemming)
  
8.15.Programma Justitie ***I (stemming)
  
8.16.Stand van het debat over de toekomst van Europa (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Eerlijke belastingheffing voor een rechtvaardige samenleving (actualiteitendebat)
 14.Evaluatie van gezondheidstechnologie ***I (debat)
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Stemmingen
  
16.1.Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken ***I (stemming)
  
16.2.Betekening en kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ***I (stemming)
  
16.3.Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie ***I (stemming)
  
16.4.Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie ***I (stemming)
  
16.5.Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie ***I (stemming)
  
16.6.GATS: de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden tot de EU *** (stemming)
  
16.7.Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk ***I (stemming)
  
16.8.Verzekering van motorrijtuigen ***I (stemming)
  
16.9.Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (stemming)
  
16.10.Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten (stemming)
  
16.11.Gebruik van cannabis voor medische doeleinden (stemming)
  
16.12.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2018 (stemming)
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 19.Hervatting van de vergadering
 20.De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU (debat)
 21.Kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie ***I (debat)
 22.Interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over het niet-betalen van wegentol in de Unie ***I (debat)
 23.Wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht ***I (debat)
 24.Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten ***I (debat)
 25.Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten ***I (debat)
 26.NAIADES II - Een actieprogramma ter ondersteuning van de binnenvaart (debat)
 27.Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen (debat)
 28.Ingekomen stukken
 29.Agenda van de volgende vergadering
 30.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (238 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (273 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (6214 kb) 
 
Notulen (86 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (67 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (286 kb) 
 
Notulen (332 kb) Presentielijst (70 kb) Stemmingsuitslagen (211 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1858 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid