Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 13 februarie 2019 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 5.Documentul de reflecție pe tema „Către o Europă durabilă până în 2030” (dezbatere)
 6.Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri ***I (dezbatere)
 7.Reluarea ședinței
 8.Votare
  
8.1.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2020 (vot)
  
8.2.Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ***I (vot)
  
8.3.Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile ***I (vot)
  
8.4.Legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe ***I (vot)
  
8.5.Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 (programul „Pericles IV”) ***I (vot)
  
8.6.Acordul de liber schimb între UE și Singapore *** (vot)
  
8.7.Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție) (vot)
  
8.8.Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore *** (vot)
  
8.9.Acordul de protecție a investițiilor între UE și Singapore (rezoluție) (vot)
  
8.10.Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore *** (vot)
  
8.11.Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Singapore (rezoluție) (vot)
  
8.12.Tratatul de instituire a Comunității transporturilor *** (vot)
  
8.13.Raportul pe 2018 privind Bosnia și Herțegovina (vot)
  
8.14.Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri ***I (vot)
  
8.15.Programul „Justiție” ***I (vot)
  
8.16.Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Echitate fiscală pentru o societate justă (dezbatere pe o temă de actualitate)
 14.Evaluarea tehnologiilor medicale ***I (dezbatere)
 15.Reluarea ședinței
 16.Votare
  
16.1.Cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială ***I (vot)
  
16.2.Notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială ***I (vot)
  
16.3.Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune ***I (vot)
  
16.4.Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune ***I (vot)
  
16.5.Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană ***I (vot)
  
16.6.GATS: ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Ungariei, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei *** (vot)
  
16.7.Măsuri de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport ***I (vot)
  
16.8.Asigurarea de răspundere civilă auto ***I (vot)
  
16.9.Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE (vot)
  
16.10.Dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei (vot)
  
16.11.Utilizarea canabisului în scopuri medicale (vot)
  
16.12.Deliberările Comisiei pentru petiții din cursul anului 2018 (vot)
 17.Explicații privind votul
 18.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 19.Reluarea ședinței
 20.Viitorul Tratatului privind forțele nucleare cu rază medie de acțiune și impactul său asupra UE (dezbatere)
 21.Cadrul pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană ***I (dezbatere)
 22.Interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii ***I (dezbatere)
 23.Recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru ***I (dezbatere)
 24.Comisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară ***I (dezbatere)
 25.Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul ***I (dezbatere)
 26.NAIADES II - Un program de acțiune pentru sprijinirea transportului pe căi navigabile interioare (dezbatere)
 27.Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (dezbatere)
 28.Depunere de documente
 29.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 30.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (243 kb) Listă de prezență (62 kb) Rezultatele voturilor (274 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (6214 kb) 
 
Proces-verbal (87 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (66 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (286 kb) 
 
Proces-verbal (343 kb) Listă de prezență (71 kb) Rezultatele voturilor (222 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1859 kb) 
Ultima actualizare: 12 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate