Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 13. februar 2019 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 5.Dokument za razmislek „Za trajnostno Evropo do leta 2030“ (razprava)
 6.Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ***I (razprava)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2020 (glasovanje)
  
8.2.Evropska agencija za nadzor ribištva ***I (glasovanje)
  
8.3.Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga ***I (glasovanje)
  
8.4.Pravo, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe ***I (glasovanje)
  
8.5.Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program Pericles IV) ***I (glasovanje)
  
8.6.Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem *** (glasovanje)
  
8.7.Sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem (resolucija) (glasovanje)
  
8.8.Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem *** (glasovanje)
  
8.9.Sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem (resolucija) (glasovanje)
  
8.10.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem *** (glasovanje)
  
8.11.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Singapurjem (resolucija) (glasovanje)
  
8.12.Pogodba o ustanovitvi prometne skupnosti *** (glasovanje)
  
8.13.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2018 (glasovanje)
  
8.14.Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ***I (glasovanje)
  
8.15.Program za pravosodje ***I (glasovanje)
  
8.16.Stanje razprav o prihodnosti Evrope (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Pravična obdavčitev za pošteno družbo (tematska razprava)
 14.Vrednotenje zdravstvenih tehnologij ***I (razprava)
 15.Nadaljevanje seje
 16.Čas glasovanja
  
16.1.Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah ***I (glasovanje)
  
16.2.Vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ***I (glasovanje)
  
16.3.Skupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I (glasovanje)
  
16.4.Skupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I (glasovanje)
  
16.5.Varnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije ***I (glasovanje)
  
16.6.GATS: potrebne kompenzacijske prilagoditve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k EU *** (glasovanje)
  
16.7.Racionalizacija ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja ***I (glasovanje)
  
16.8.Zavarovanje motornih vozil ***I (glasovanje)
  
16.9.Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU (glasovanje)
  
16.10.Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah (glasovanje)
  
16.11.Uporaba konoplje v zdravstvene namene (glasovanje)
  
16.12.Razprave v Odboru za peticije v letu 2018 (glasovanje)
 17.Obrazložitve glasovanja
 18.Popravki in namere glasovanj
 19.Nadaljevanje seje
 20.Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU (razprava)
 21.Okvir za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji ***I (razprava)
 22.Interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava informacij o neplačilih cestnine v Uniji ***I (razprava)
 23.Vzajemno priznavanja blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici ***I (razprava)
 24.Nadomestila za čezmejna plačila v Uniji in nadomestila za pretvorbo valut ***I (razprava)
 25.Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov ***I (razprava)
 26.NAIADES II – akcijski program za podporo prevozu po celinskih plovnih poteh (razprava)
 27.Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (razprava)
 28.Predložitev dokumentov
 29.Dnevni red naslednje seje
 30.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (230 kb) Seznam navzočih (62 kb) Izidi glasovanj (269 kb) Izid poimenskega glasovanja (6214 kb) 
 
Zapisnik (86 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (66 kb) Izid poimenskega glasovanja (286 kb) 
 
Zapisnik (329 kb) Seznam navzočih (71 kb) Izidi glasovanj (212 kb) Izid poimenskega glasovanja (1854 kb) 
Zadnja posodobitev: 12. junij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov