Rodyklė 
Protokolas
PDF 222kWORD 67k
Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d. - Strasbūras
Balsavimo rezultatai

 Santrumpos ir simboliai

 1. Parlamento 2020 m. mėnesinių sesijų kalendorius 

Pirmininkų sueigos pasiūlymas

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pirmininkų sueigos pasiūlymasPaskelbta priimta

 2. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra***I  

Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+558, 29, 11

 3. Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimas ***I  

Pranešimas: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+573, 18, 25

 4. Teisė, taikytina nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims ***I 

Pranešimas: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+546, 35, 62

 5. 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) ***I 

Pranešimas: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+593, 29, 27

 6. ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas *** 

Rekomendacija: David Martin (A8-0053/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimo procedūraVB+425, 186, 41

 7. ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija) 

Pranešimas: David Martin (A8-0048/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
1 dalis10revGUE/NGLVB-188, 457, 9
4 dalis11NPrevGUE/NGLVB-158, 463, 30
8 dalis1Verts/ALE-
12revGUE/NGLVB-165, 479, 18
Po 8 dalies2Verts/ALEVB-169, 459, 27
13revGUE/NGLVB-178, 471, 10
14revGUE/NGLVB-158, 476, 24
15revGUE/NGLVB-177, 465, 15
16GUE/NGLVB-165, 479, 15
9 dalis4Verts/ALEVB-166, 480, 13
17GUE/NGLdal.
1/VB-162, 469, 27
2/VB-164, 466, 28
Po 9 dalies18GUE/NGLVB-153, 476, 34
Po 13 dalies3Verts/ALEVB-198, 443, 22
Po 14 dalies19GUE/NGLVB-156, 481, 25
15 dalis20GUE/NGLVB-209, 450, 12
20 dalis5Verts/ALEVB-231, 409, 26
21 dalis21GUE/NGLVB-152, 473, 43
A konstatuojamoji dalis6NPrevGUE/NGLVB-105, 495, 66
H konstatuojamoji dalis7NPrevGUE/NGLVB-107, 482, 75
K konstatuojamoji dalis8revGUE/NGL-
L konstatuojamoji dalis9revGUE/NGL-
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+431, 189, 52
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL:6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pakeitimai.
Verts/ALE:2, 3, 4, 5 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
GUE/NGL
17 pakeitimas
1-oji dalis:„palankiai vertina tai, kad Singapūras 2017 m. birželio 21 d. pasirašė daugiašalį kompetentingų institucijų susitarimą dėl automatinio keitimosi informacija mokesčių tikslais pasaulinio standarto įgyvendinimo ir kad 2017 m. birželio 30 d. jis pranešė EBPO apie ketinimą pagal tą susitarimą pradėti automatinį keitimąsi su visomis ES valstybėmis narėmis, dėl kurių nebuvo sudarytas dvišalis susitarimas tuo pačiu tikslu; pažymi, kad Singapūras, nors jį ir kritikavo kai kurios NVO dėl mokesčių paskatų siūlymo įmonėms, neįtrauktas į ES elgesio kodekso grupės mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašo juodąjį sąrašą ar stebėjimo sąrašą; atkreipia dėmesį į tai, kad Singapūras dėl savo slaptumo Mokesčių teisingumo tinklo finansinio slaptumo indekse užima 5-ą vietą;“.
2-oji dalis:„pabrėžia, kad, nepaisant visų pastangų kovoti su mokesčių vengimu, Singapūras vis dar yra mokesčių rojus;“.

 8. ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas *** 

Rekomendacija: David Martin (A8-0054/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimo procedūraVB+436, 203, 30

 9. ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija) 

Pranešimas: David Martin (A8-0049/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
1 dalis6GUE/NGLVB-194, 461, 19
2 dalis7GUE/NGLVB-172, 483, 11
Po 2 dalies1Verts/ALEVB-193, 467, 11
8GUE/NGLVB-199, 465, 11
4 dalis9GUE/NGLVB-167, 473, 24
Po 4 dalies10GUE/NGLVB-193, 458, 18
5 dalis11GUE/NGLVB-113, 493, 60
6 dalis12GUE/NGLVB-168, 483, 17
9 dalis13GUE/NGLVB-195, 468, 10
11 dalis14GUE/NGLVB-194, 453, 26
A konstatuojamoji dalis2GUE/NGLVB-192, 467, 9
D konstatuojamoji dalis3GUE/NGL-
K konstatuojamoji dalis4GUE/NGLVB-193, 459, 22
M konstatuojamoji dalis5NPGUE/NGLVB-169, 463, 41
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+427, 196, 49
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL:2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pakeitimai.
Verts/ALE:1 pakeitimas.

 10. ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** 

Rekomendacija: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimo procedūraVB+537, 85, 50

 11. ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) 

Pranešimas: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+539, 84, 50

 12. Transporto bendrijos steigimo sutartis *** 

Rekomendacija: Karima Delli (A8-0022/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimo procedūraVB+607, 63, 3

 13. 2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos 

Pranešimas: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+468, 123, 83pakeista žodžiu
Įvairūs
Cristian Dan Preda (PPE frakcija) pateikė tokį 5 dalies žodinį pakeitimą:
„apgailestauja dėl to, kad prieš rinkimus nebuvo pasiektas joks kompromisas dėl rinkimų teisės aktų pakeitimų, kurių reikia norint pašalinti teisinę spragą pagal Konstitucinio Teismo sprendimus Ljubić byloje dėl Federacijos Tautos Rūmų narių rinkimų; atkreipia dėmesį į centrinės rinkimų komisijos 2018 m. gruodžio 18 d. priimtą sprendimą dėl vietų paskirstymo Federacijos Tautų Rūmuose ir ragina visus politinius veikėjus imtis sistemiškų veiksmų, kad būtų panaikintos likusios teisinės spragos Bosnijos ir Hercegovinos rinkimų teisės aktuose; primygtinai ragina visus politinius lyderius ir išrinktus parlamentų narius elgtis atsakingai siekiant išvengti pareiškimų, kuriais būtų ginčijama valstybės vienybė, ir atsisakyti savo nesantaiką kurstančių pažiūrų, kad būtų rasti visiems priimtini kompromisai ir sprendimai; įspėja dėl vėlavimų ir bandymų blokuoti institucijų formavimą po rinkimų, nes tai nepasitarnaus nei piliečių interesams, nei Europos integracijos tikslui; pabrėžia, kad rinkimų rengimas, rezultatų įgyvendinimas ir vyriausybės formavimas laikantis susijusių teisinių nuostatų yra esminis gerai veikiančios demokratijos bruožas, taip pat – reikalavimas, kuro privalo laikytis bet kuri narystės ES siekianti šalis; “

 14. Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės 

Pranešimas: Andrey Novakov ir Constanze Krehl (A8-0043/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą
Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą427EFDDVB-75, 592, 8
Teisės akto projektas
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto2-3
5-6
8-10
13-14
16-17
22-40
43-49
55
57-59
62
65
67-68
71-80
82-83
85-88
90-91
93-95
97
99-101
109-112
115-117
120-124
140-143
145-146
148-158
161-166
168-169
173
177-222
225-227
229-232
234-237
240-241
243-245
247-266
268-292
294-321
325-331
333-339
341
343-345
350-351
353-357
359-392
394-397
399
402-404
407-412
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimas. Atskiras balsavimas1komitetasatsk.+
7komitetasVB+525, 97, 49
20komitetasVB+500, 116, 52
21komitetasatsk.+
41komitetasdal.
1+
2-
42komitetasVB+447, 195, 29
50komitetasatsk./EB+351, 317, 4
52komitetasatsk.-
53komitetasatsk.-
56komitetasatsk.+
60komitetasVB+538, 80, 56
61komitetasdal.
1+
2/VB+528, 128, 17
64komitetasdal.
1+
2/VB+503, 130, 37
70komitetasVB+543, 99, 29
81komitetasdal.
1/VB+563, 78, 26
2/VB+535, 112, 19
84komitetasVB+531, 80, 57
89komitetasVB+536, 123, 13
92komitetasVB+508, 99, 64
96komitetasdal.
1/VB+522, 114, 29
2/VB+432, 206, 29
98komitetasdal.
1+
2/VB+531, 122, 16
113komitetasdal.
1+
2-
114komitetasatsk.-
118komitetasdal.
1+
2/VB+534;127;9
119komitetasdal.
1+
2/VB+526, 135, 12
147komitetasVB+525, 101, 46
159komitetasatsk.-
160komitetasVB+557;100;19
174komitetasatsk./EB+500;128;36
175komitetasatsk.+
176komitetasatsk.+
223komitetasatsk./EB-187, 481, 3
224komitetasdal.
1+
2/EB-186, 483, 3
228komitetasdal.
1+
2-
238komitetasatsk.-
239komitetasatsk.-
242komitetasatsk.-
246komitetasatsk./EB+352, 302, 19
267komitetasVB+486, 157, 31
293komitetasVB+566, 62, 46
322komitetasVB+570, 89, 13
323komitetasatsk.+
324komitetasatsk.+
332komitetasdal.
1/VB+571, 86, 11
2/VB+560;84;19
340komitetasVB+443, 203, 27
346komitetasVB+555, 63, 56
352komitetasdal.
1/VB+613, 40, 20
2/VB+573, 73, 24
358komitetasatsk.-
393komitetasdal.
1+
2-
398komitetasVB+423, 230, 21
400komitetasVB+631, 27, 15
401komitetasdal.
1+
2/VB+582, 75, 16
3/VB+353, 295, 23
4+
405komitetasVB+579, 70, 27
406komitetasVB+579, 65, 26
1 straipsnio 1 dalies b punktas ir po 1 dalies51komitetas-
431
+
432
S&D, PPE+
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas456NPGUE/NGLVB-112, 540, 20
54komitetas+
4 straipsnio 1 dalies a punktas457GUE/NGLVB-60, 578, 38
63komitetasVB+619, 38, 19
4 straipsnio 1 dalies d punktas467GUE/NGL-
66komitetas+
4 straipsnio 4 dalis458NPGUE/NGLVB-110, 547, 16
69komitetas+
6 straipsnio 2 dalis459GUE/NGL+
10 straipsnis468NPGUE/NGL-
10 straipsnio 1 dalis102komitetasVB-135, 521, 19
428S&D, PPEVB+450, 206, 16
10 straipsnio 2 dalis103NPkomitetasVB+506, 130, 34
likusi 10 straipsnio dalis104,
105,
106,
107
+
108
komitetasVB+499, 141, 34
15 straipsnis425revNP=
444revNP=
448NP=
469NP=
EFDD
ENF
S&D
GUE/NGL
VB+372, 300, 3
15 straipsnio 2 dalis125komitetasVB
15 straipsnio 6 dalis126NPkomitetasVB
15 straipsnio 7 dalis414NPVerts/ALEVB
15 straipsnio 7 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis449S&D
127komitetasVB
15 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa128NPkomitetasVB
15 straipsnio 8 dalis415NPVerts/ALEVB
15 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa129komitetasVB
15 straipsnio 8 dalies 3 pastraipa130NPkomitetasVB
15 straipsnio 9 dalis416NPVerts/ALEVB
131komitetasVB
15 straipsnio 10 dalis417NPVerts/ALEVB
15 straipsnio 10 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis132komitetasVB
15 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa133komitetasVB
15 straipsnio 11 dalis418NPVerts/ALEVB
15 straipsnio 11 dalies 5 pastraipa134NPkomitetasVB
Po 15 straipsnio 11 dalies135komitetasVB
15 straipsnio 12 dalies 1 pastraipa419Verts/ALEVB
136komitetasVB
450S&D
15 straipsnio 12 dalies 2 pastraipa137NPkomitetasVB
15 straipsnio 12 dalies 3 pastraipa420NPVerts/ALEVB
452S&D
138komitetasVB
15 straipsnio 13 dalis139komitetasVB
17 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punkto iii papunktis460NPGUE/NGLVB-135;523;14
144komitetas+
19 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa462ECRVB-160;495;13
167komitetas+
21 straipsnio 1 dalis433AD1ALDEVB-180, 488, 2
434AD1ALDEVB-310;356;4
170komitetasVB+498;89;76
21 straipsnio 2 dalis171=
434AD2=
ALDE
komitetas
VB+482, 130, 61
433AD2ALDEVB
21 straipsnio 3 dalis172=
433AD3=
434AD3=
komitetas
ALDE
ALDE
VB+611, 40, 25
35 straipsnio 1 dalies c punktas461NGUE/NGLVB-128, 537, 7
37 straipsnio 2 dalies b punktas421Verts/ALE-
39 straipsnio 1 dalis463ECR-
233komitetas+
40 straipsnio 1 dalis422Verts/ALE-
Po 103 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos429PPE+
104 straipsnio 4 dalies 6 pastraipa435ALDEVB-71, 573, 32
342komitetasVB+487, 140, 47
104 straipsnio 4 dalies 7 pastraipa436ALDEVB-94, 572, 9
106 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas347komitetas+
445ENF
106 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas446ENF-
348komitetas+
106 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas349=
447=
komitetas
ENF
+
Po 106 straipsnio 4 dalies453S&DEB+493, 150, 22
Po 106 straipsnio426=
470=
EFDD
GUE/NGL
VB-289, 372, 13
2 konstatuojamoji dalis4komitetas
430S&D, PPE+
5 konstatuojamoji dalis437ENFVB-114, 548, 5
6 konstatuojamoji dalis438ENF-
12 konstatuojamoji dalis11NPkomitetasVB+527, 147, 3
439ENF
Po 12 konstatuojamosios dalies440ENF-
441ENF-
13 konstatuojamoji dalis442NP=
454NP=ENF
GUE/NGL
VB-109, 549, 17
12komitetas+
16 konstatuojamoji dalis464NPGUE/NGLVB-118, 547, 9
15komitetas+
19 konstatuojamoji dalis455GUE/NGLVB-97, 544, 26
18komitetas+
20 konstatuojamoji dalis413NP=
423NP=
443NP=
465NP=
Verts/ALE
EFDD
ENF
GUE/NGL
VB
19komitetas
Po 20 konstatuojamosios dalies424=
466=
EFDD
GUE/NGL
VB
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+460, 170, 47
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE:414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 pakeitimai.
EFDD:423, 424, 425, 426 ir 427 pakeitimai.
S&D:332, 352, 405, 406 ir 448 pakeitimai.
ALDE:11, 20, 42, 92, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 126, 127, 128, 170, 171, 172, 322, 340, 342, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 425rev, 426, 428, 433, 434, 435, 436, 443, 444rev, 448, 454, 455, 456, 458, 460, 461, 462, 464 pakeitimai.
GUE/NGL:70, 96, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 465, 469 pakeitimai.
PPE:125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 pakeitimai.
ECR:7, 60, 61 (2-oji dalis), 64 (2-oji dalis), 81, 84, 89, 98 (2-oji dalis), 118 (2-oji dalis), 119 (2-oji dalis ), 147, 160, 267, 293, 346 pakeitimai.
ENF:7, 63, 81 (1-oji dalis), 398, 400, 401 (2-oji ir 3-oji dalys), 427, 437, 444 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:4, 50, 51, 52, 53, 114, 159, 223, 238, 239, 242, 246, 358 pakeitimai.
S&D:137, 223, 224, 242 pakeitimai.
ALDE:1, 4, 11, 20, 21, 42, 50, 51, 52, 53, 56, 92, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 126, 127, 128, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 322, 323, 324, 340, 342, 347, 348, 349, 405, 406 pakeitimai.
ECR:7, 60, 81, 84, 89, 147, 160, 267, 293, 346 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
41 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „EŽŪFKP“.
2-oji dalis:šis žodis.
113 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „arba atitinkama intervencine priemone EŽŪFKP atveju“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
224 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „EŽŪFKP“.
2-oji dalis:šis žodis.
228 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „EŽŪFKP“.
2-oji dalis:šis žodis.
393 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „apmokestinimo“.
2-oji dalis:šis žodis.
ALDE:
332 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „Iš šios sumos 5 900 000 000 EUR skiriama Vaiko garantijų iniciatyvai iš ESF + išteklių.“
2-oji dalis:šie žodžiai.
352 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „Europos vaikų garantijai remti pagal [10a]straipsnį “.
2-oji dalis:šie žodžiai.
GUE/NGL
96 pakeitimas.
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ir viešojo bei privačiojo sektorių partnerysčių“
2-oji dalis:šie žodžiai.
ECR:
61 pakeitimas.
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „kad būtų laikomasi principo „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ ir būtų pasirinkti konkretūs išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo būdai;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
64 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „prie nulinio anglies dioksido kiekio technologijų pereinančios ekonomikos “.
2-oji dalis:šie žodžiai.
98 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ir priemones, susijusias su integruotais nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais, taip pat į tai, kaip jos įgyvendinamos“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
118 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ir įgyvendinant nacionalinius energetikos ir klimato srities veiksmų planus nustatytus tikslus;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
119 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „be kita ko, Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo padėtį“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
ENF:
81 pakeitimas
1-oji dalis:1 dalis.
2-oji dalis:2–4 dalys.
PPE, ENF:
401 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus 2 ir 3 dalis.
2-oji dalis:2 dalis, išskyrus žodžius „ir pabėgėlius“.
3-oji dalis:„ir pabėgėlius“.
4-oji dalis:3 dalis.
Įvairūs
451 pakeitimas buvo panaikintas.

 15. Teisingumo programa ***I 

Pranešimas: Josef Weidenholzer ir Heidi Hautala (A8-0068/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1-7
9-11
13-24
27-28
30
32-33
35-46
48-54
56
58
60-61
65
67
69-73
75-76
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimas. Atskiras balsavimas8komitetasatsk.+
12komitetasatsk./EB+340, 311, 7
25komitetasatsk.+
26komitetasdal.
1+
2+
29komitetasatsk.+
31komitetasatsk.+
34komitetasatsk.+
47komitetasdal.
1+
2+
55komitetasatsk.+
57komitetasVB-318, 324, 28
59komitetasdal.
1+
2+
3+
4/VB+325, 322, 21
62komitetasatsk.+
63komitetasatsk.+
64komitetasatsk./EB-324;337;5
66komitetasatsk.+
68komitetasdal.
1+
2+
74komitetasatsk.+
77komitetasdal.
1+
2/EB+334, 327, 6
3/EB+337, 327, 3
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+480, 148, 36
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ENF:57 pakeitimas, 59 pakeitimas (4-oji dalis).
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:8, 12, 25, 29, 31, 34, 57 ir 64 pakeitimai.
ENF:55, 62, 63, 64, 66 ir 74 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
26 pakeitimas
1-oji dalis:„(14) pagal SESV 67 straipsnį Sąjunga sukuria laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje gerbiamos pagrindinės teisės, o tai padeda užtikrinti visų asmenų teisė kreiptis į teismą nepatiriant diskriminacijos. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingai naudotis teise kreiptis į teismą ir skatinti tarpusavio pasitikėjimą, kuris yra būtinas geram laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės veikimui, būtina nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis teikti finansinę paramą kitų institucijų nei teisminės institucijos ir praktikuojantys teisininkai, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant atstovaujančias nusikaltimų aukų teisėms, padedančių siekti šių tikslų, veiklai. Siekiant visiems užtikrinti teisę kreiptis į teismą, reikėtų visų pirma remti veiksmus, kuriais pažeidžiamiems asmenims,“.
2-oji dalis:„pavyzdžiui, vaikams, etninėms mažumoms, LGBTI asmenims, neįgaliesiems, neįgaliesiems, smurto dėl lyties aukoms ir kitų formų tarpasmeninio smurto aukoms ir prekybos žmonėmis aukoms bei migrantams, sudaromos sąlygos veiksmingai ir lygiomis teisėmis kreiptis į teismą, neatsižvelgiant į jų gyventojo statusą;“
77 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „Mokymo veiklose dalyvavusių pilietinės visuomenės organizacijų darbuotojų ir narių skaičius.“ ir „iia) dalyvavo pilietinės visuomenės organizacijoms skirtoje gebėjimų stiprinimo veikloje,“.
2-oji dalis:„Mokymo veiklose dalyvavusių pilietinės visuomenės organizacijų darbuotojų ir narių skaičius.“
3-oji dalis:„iia) dalyvavo pilietinės visuomenės organizacijoms skirtoje gebėjimų stiprinimo veikloje,“.
ENF:
47 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „laisvės, saugumo ir “ ir „tokiu būdu prisidedant ir prie demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių raidos.“
2-oji dalis:šie žodžiai.
68 pakeitimas
1-oji dalis:„Vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus ir stebėti, kaip įgyvendinami pagal Programą vykdomi veiksmai ir kaip siekiama 3 straipsnyje numatytų.“
2-oji dalis:„Atliekant visus vertinimus atsižvelgiama į lyčių aspektą ir į juos įtraukiama išsami Programos biudžeto, skirto su lyčių lygybe susijusiai veiklai, analizė.“
PPE, ENF:
59 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „pvz., prekybos ir žmogaus teisių, didinimui bei tam, kaip palengvinti ginčų sprendimą už teritorijos ribų;“ (1 punktas) ir išskyrus 3, 5, 6 ir 12 punktus.
2-oji dalis:„pvz., prekybos ir žmogaus teisių, didinimui bei tam, kaip palengvinti ginčų sprendimą už teritorijos ribų;“ (1 punktas)
3-oji dalis:3, 5 ir 6 punktai.
4-oji dalis:12 punktas.

 16. Diskusijų dėl Europos ateities padėtis 

Pranešimas: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
55 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
3-
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+407, 196, 41
Prašymai balsuoti dalimis
Pranešėjas:
55 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „šiuo metu“ ir „iki šiol“.
2-oji dalis:„šiuo metu“.
3-oji dalis:„iki šiol“.

 17. Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose ***I 

Pranešimas: Emil Radev (A8-0477/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+554, 26, 9

 18. Teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimas valstybėse narėse ***I  

Pranešimas: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+563, 27, 9

 19. Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos ***I  

Pranešimas: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+578, 5, 18

 20. Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I 

Pranešimas: Pavel Telička (A8-0062/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+576, 4, 28

 21. Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***I  

Pranešimas: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+603, 3, 5

 22. GATS: kompensacinės priemonės, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į ES *** 

Rekomendacija: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimo procedūraVB+556, 18, 41

 23. Supaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti ***I 

Pranešimas: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1-51komitetas+
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+443, 156, 14

 24. Motorinių transporto priemonių draudimas ***I  

Pranešimas: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1-6
8-21
23-37
39-54
komitetas+
Atsakingo komiteto pakeitimas. Atskiras balsavimas7komitetasdal.
1+
2/VB+396, 195, 23
22komitetasdal.
1+
2/VB+398, 214, 2
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2009/103/EB
9 straipsnio 1 dalies a punktas
55S&DVB-255, 323, 36
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Direktyva 2009/103/EB
9 straipsnio 1 dalies b punktas
56S&DVB-244, 332, 32
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis
Direktyva 2009/103/EB
Po 16 straipsnio 3 pastraipos
57S&DVB-237, 354, 22
58S&DVB-222, 363, 30
38komitetas+
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis
Direktyva 2009/103/EB
16 straipsnio 4 pastraipa
59S&DVB-250, 356, 7
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis
Direktyva 2009/103/EB
Po 16 straipsnio 4 pastraipos
60S&DVB-226, 378, 5
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+562, 36, 19
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D:7 pakeitimas (2-oji dalis), 22 pakeitimas (2-oji dalis), 55, 56, 57, 58, 59, 60 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
S&D:
7 pakeitimas
1-oji dalis:„transporto priemonės naudojimas eisme turėtų apimti transporto priemonės eksploatavimą važiuojant viešais ir privačiais keliais. Tai galėtų apimti visą važiuojamąją kelio dalį, automobilių stovėjimo aikšteles arba kitas joms prilygstančias teritorijas privačioje valdoje, kuri yra prieinama plačiajai visuomenei. Transporto priemonės naudojimas uždaroje teritorijoje, kuri nėra prieinama plačiajai visuomenei, neturėtų būti laikomas transporto priemonės naudojimu eisme. Vis dėlto, kai kurioje nors vietoje transporto priemonė naudojama eisme ir todėl turi būti apdrausta privalomuoju draudimu, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad transporto priemonė būtų apdrausta draudimo liudijimu, kuris sutarties galiojimo laikotarpiu apima galimas nukentėjusiąsias šalis, nepriklausomai nuo to, ar per eismo įvykį transporto priemonė naudojama eisme ar ne, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė naudojama sporto renginyje. Valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę apriboti šį su eismu nesusijusį draudimą, kai pagrįstai negalima tikėtis atsakomybės,“.
2-oji dalis:„pavyzdžiui, tokiu atveju, kai į eismo įvykį patenka traktorius, kurio pagrindinė funkcija per eismo įvykį buvo ne būti transporto priemone, bet, kaip darbinei mašinai, generuoti funkcijai būtiną traukiamąją galią;“.
22 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „eisme“.
2-oji dalis:šis žodis.

 25. Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0096/2019, B8-0099/2019

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0096/2019 
(FEMM komitetas)
1 dalis8GUE/NGLEB+293, 234, 83
§originalus tekstasdal.
1/VB
2/VB
Po 2 dalies9GUE/NGLVB+387, 165, 56
5 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+373, 163, 74
2/EB+354;230;27
6 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+505, 55, 37
2/VB+408, 138, 59
7 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+407, 153, 48
10 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+571, 15, 28
2/VB+368, 155, 84
3/VB+330, 264, 11
12 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+473, 103, 36
2/VB+474, 92, 52
Po 13 dalies10GUE/NGLVB+416, 185, 15
17 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+487, 71, 59
2/VB-225, 371, 16
19 dalis11GUE/NGL-
20 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+393, 155, 62
Po 20 dalies1Verts/ALEVB+431, 133, 47
12GUE/NGLVB+310, 236, 66
21 dalis13GUE/NGL+
§originalus tekstasatsk.
22 dalis§originalus tekstasVB+390, 178, 44
23 dalis§originalus tekstasatsk./EB-273, 301, 37
24 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB-265, 340, 9
25 dalis14GUE/NGLVB+383, 198, 37
§originalus tekstasatsk.
Po 26 dalies15GUE/NGL-
27 dalis16GUE/NGL-
29 dalis17GUE/NGLEB+323, 265, 23
31 dalis§originalus tekstasdal.
1/EB+342, 243, 26
2/EB+315, 296, 2
33 dalis18GUE/NGLVB-236, 347, 32
34 dalis§originalus tekstasVB+348, 201, 63
36 dalis§originalus tekstasatsk./EB+306, 261, 48
39 dalis19GUE/NGLEB-268, 329, 18
§originalus tekstasdal.
1/VB+381, 176, 49
2/VB+360;198;49
3+
40 dalis§originalus tekstasatsk.-
42 dalis20GUE/NGLVB-293, 312, 10
§originalus tekstasdal.
1+
2+
F konstatuojamoji dalis2GUE/NGL+
H konstatuojamoji dalis3GUE/NGL+
J konstatuojamoji dalis4GUE/NGLEB+349, 230, 34
M konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+393, 151, 61
2/VB+376, 177, 49
3/VB+340, 199, 37
4/VB+395, 152, 51
5/VB+354;200;48
Po N konstatuojamosios dalies5GUE/NGLEB-285, 301, 26
P konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+488, 88, 38
2/VB+353, 198, 56
Q konstatuojamoji dalis6GUE/NGLEB-263, 284, 68
§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+383, 149, 74
R konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+438, 107, 62
2/VB+387, 146, 70
T konstatuojamoji dalis§originalus tekstasatsk.+
U konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1/EB+345, 236, 24
2+
V konstatuojamoji dalis7GUE/NGL-
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+395, 157, 62
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0099/2019
(ECR)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR:5 dalis (1-oji dalis), 22 dalis, 39 dalis (1-oji ir 2-oji dalys), 40 dalis; galutinis balsavimas (B8-0096/2019), galutinis balsavimas (B8-0099/2019).
S&D:1, 6, 10, 12, 17 ir 22 dalys; M, P ir R konstatuojamosios dalys.
Verts/ALE:1 pakeitimas; 1 dalis (2-oji dalis), 7 dalis (2-oji dalis), 10 dalis, 12 dalis, 20 dalis (2-oji dalis), 22 dalis, 34 dalis, 39 dalis (1-oji ir 2-oji dalys); M, Q (2-oji dalis) konstatuojamosios dalys.
GUE/NGL:9, 10, 12, 14, 18 ir 20 pakeitimai; B8-0096/2019 galutinis balsavimas.
Prašymai balsuoti atskirai
ECR:22 ir 40 dalys.
S&D:1, 12, 17, 22 dalys; P konstatuojamoji dalis.
PPE:5, 21, 22, 23, 25, 34, 36 ir 40 dalys; R ir T konstatuojamosios dalys.
Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
5 dalis
1-oji dalis:„smerkia tai, kad kai kuriose valstybėse narėse lyčių lygybės politika keičia kryptį bei dėmesį ir virsta šeimos bei motinų politika;“
2-oji dalis:„atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant tokią politiką koncentruojamasi tik į konkrečias grupes ir nesilaikoma įtraukaus požiūrio; be to, pažymi, kad tokia politika nesuinteresuota tvariais struktūriniais pokyčiais, kurie galėtų ilgam pagerinti moterų teisių ir lyčių lygybės padėtį;“.
12 dalis
1-oji dalis:„smerkia kampaniją prieš Stambulo konvenciją,“.
2-oji dalis:„kuria kovojama su smurtu prieš moteris ir neteisingą jos aiškinimą; yra susirūpinęs dėl to, kad atmetama smurto prieš moteris ir smurto dėl lyties, dėl ko yra pasiektas tvirtas tarptautinis susitarimas, visiško netoleravimo taisyklė; atkreipia dėmesį į tai, kad kyla abejonių dėl žmogaus teisių, lygybės, savarankiškumo ir orumo principų esmės; ragina Tarybą inicijuoti ES vykdomą Stambulo konvencijos ratifikavimą ir ją visapusiškai įgyvendinti, taip pat rekomenduoti ją ratifikuoti visoms valstybėms narėms;“.
S&D:
6 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ ir LGBTI+ teisės “.
2-oji dalis:šie žodžiai.
R konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „kuriame pabrėžė, kad galimybė saugiai ir teisėtai atlikti abortą, taip pat gauti susijusias paslaugas ir informaciją, yra esminiai moterų reprodukcinės sveikatos aspektai, ir primygtinai paragino šalis sustabdyti regresą moterų ir mergaičių lytinių ir reprodukcinių teisių srityje, nes dėl to kyla grėsmė moterų ir mergaičių sveikatai ir gyvybei; “.
2-oji dalis:šie žodžiai.
PPE:
1 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „LGBTI + teisėms“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
7 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant lytinės ir reprodukcinės sveikatos teises“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
17 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „pavyzdžiui, Italijoje ir Austrijoje,“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
20 dalis
1-oji dalis:„ragina Komisiją ir valstybes nares persvarstyti savo lėšų paskirstymo, stebėjimo ir vertinimo mechanizmus ir užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą ir sunkumus, su kuriai susiduria tam tikros organizacijos ir judėjimai, ypač mažos ir vidutinio dydžio organizacijos, priešiškos reakcijos metu ir, kai tinkama, taikyti tokias priemones kaip poveikio lyčiai vertinimus ir biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą; ragina Komisiją ir valstybes nares skirti daugiau lėšų moterų teisių ir lyčių lygybės apsaugai ir skatinimui, “.
2-oji dalis:„įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises ES ir pasaulyje“.
24 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „griežtas taupymo priemones ir “.
2-oji dalis:šie žodžiai.
31 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „visoje“.
2-oji dalis:šis žodis.
42 dalis
1-oji dalis:„rekomenduoja valstybėms narėms visiems jaunuoliams užtikrinti švietimą lytiškumo ir santykių klausimais;“
2-oji dalis:„mano, kad platesnės švietimo strategijos yra pagrindinė priemonė siekiant užkirsti kelią visų formų smurtui, ypač smurtui dėl lyties, o ypač paauglystėje;“
P konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi daugelis valstybių narių vis dar neratifikavo ir į nacionalinę teisę neperkėlė Stambulo konvencijos“
2-oji dalis:„ir kadangi Europos Sąjungoje yra valstybės nustatytų apribojimų, taikomų galimybėms naudotis lytinėmis ir reprodukcinėmis teisėmis;“
Q konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ypač nukreiptoms prieš LGBTI+ asmenis“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
U konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „patriarchalinės“.
2-oji dalis:šis žodis.
S&D, PPE:
10 dalis
1-oji dalis:„pakartoja raginimą Europos Parlamente įgyvendinti veiksmingiausias kovos su seksualiniu priekabiavimu priemones, kad būtų užtikrinta tikra lyčių lygybė;“
2-oji dalis:„ragina atlikti išorės auditą, kuriame būtų nurodyta, kokias darbo taisykles geriausia taikyti, siekiant numatyti privalomus pagarbos ir orumo darbe mokymus visiems Parlamento darbuotojams, įskaitant EP narius, ir pakeisti dviejų kompetentingų kovos su priekabiavimu komitetų sudėtį taip, kad juos sudarytų nepriklausomi ekspertai ir būtų užtikrinama lyčių pusiausvyra;“, išskyrus žodį „privalomus“.
3-oji dalis:„privalomus“.
M konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „pavyzdžiui, lyčių aspekto integravimą, socialinę ir darbo apsaugą, švietimą, lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises, smurto prieš moteris, smurto dėl lyties prevenciją ir kovą su šiomis smurto formomis, taip pat LGBTI+ teises,“, „reglamentuojančius pagrindines žmogaus teises“, „susijusias su: lytiškumu ir reprodukcija, įskaitant teises naudotis moderniais kontracepcijos metodais, pagalbinėmis reprodukcinėmis technologijomis ar teise į saugų abortą; lesbiečių, gėjų, biseksualų, translyčių ir interseksualių asmenų (LGBTI asmenų) lygybe“,
2-oji dalis:„pavyzdžiui, lyčių aspekto integravimą, socialinę ir darbo apsaugą, švietimą, lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises, smurto prieš moteris, smurto dėl lyties prevenciją ir kovą su šiomis smurto formomis, taip pat LGBTI+ teises,“,.
3-oji dalis:„reglamentuojančius pagrindines žmogaus teises“.
4-oji dalis:„susijusias su: lytiškumu ir reprodukcija, įskaitant teises naudotis moderniais kontracepcijos metodais, pagalbinėmis reprodukcinėmis technologijomis ar teise į saugų abortą; lesbiečių, gėjų, biseksualų, translyčių ir interseksualių asmenų (LGBTI asmenų) lygybe“, išskyrus žodžius „ar teise į saugų abortą“.
5-oji dalis:„ar teise į saugų abortą“.
komitetas, PPE
39 dalis
1-oji dalis:„reiškia susirūpinimą dėl to, kad reprodukcinių teisių ir savarankiškumo oponentai padarė didelę įtaką nacionaliniams teisės aktams ir politikai, ypač kai kuriuose valstybėse narėse, taip siekdami toliau mažinti moterų sveikatos ir reprodukcines teises, visų pirma dėl apribojimų šeimos planavimo galimybių ir kontracepcijos srityje“.
2-oji dalis:„taip pat dėl apribojimų, kuriais siekiama panaikinti teisę savanoriškai nutraukti nėštumą;“.
3-oji dalis:„dar kartą pabrėžia, kad reikia nustatyti politiką, kuria būtų siekiama apsaugoti motinystę ir tėvystę, užtikrinti patikimą darbo vietą ir socialinę paramą, taip pat viešąją politiką, pagal kurią būtų užtikrintos paramos šeimai infrastruktūros, ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros įstaigos ir ligonių ar vyresnio amžiaus žmonių priežiūra namuose;“.

 26. Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0097/2019

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0097/2019 
(FEMM komitetas)
4 dalis6PPEVB+338, 221, 47
Po 8 dalies2Verts/ALE+
9 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+407, 145, 43
17 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2-
26 dalis3Verts/ALE+
Po E konstatuojamosios dalies1Verts/ALE+
L konstatuojamoji dalis4PPEVB+355, 256, 8
P konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+422, 125, 57
U konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+308;263;33
3+
4-
V konstatuojamoji dalis5PPE+
Z konstatuojamoji dalis§originalus tekstasatsk.+
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE:4, 6 pakeitimai; 9 dalies 2-oji dalis; P konstatuojamoji dalis (2-oji dalis).
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:Z konstatuojamoji dalis.
Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
9 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „visų pirma transseksualių vyrų, sergančių krūties arba gimdos vėžiu“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
17 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „nemokamo“.
2-oji dalis:šis žodis.
P konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ypač jaunų moterų ir LGBTIQ+ moterų“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
U konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi kiekvienais metais tūkstančiai moterų dėl medicininių ar estetinių priežasčių, o kartais dėl jų abiejų, gauna krūtų protezus jokiais būdais realiai neatsižvelgiant į riziką prieš šiuos protezus rekomenduojant pacientėms; kadangi įmonės PIP byloje visas dėmesys buvo skiriamas vienam gamintojui, o kiti subjektai nebuvo plačiau ir nuodugniai tiriami;“
2-oji dalis:„kadangi kiti nei įmonė PIP krūtų implantų gamintojai neteikia jokios informacijos apie silikono gelio, kurį šiuo tikslu naudoja farmacijos pramonė, sudėtį ir nedidelį ar didelį nepageidaujamą poveikį; kadangi gamintojai nesugeba užtikrinti, kad implantai būtų 100 proc. patvarūs, o laidžių implantų klausimas vis dar neišspręstas; kadangi suplyštančių implantų dalis ir invazinė rizika, kurią kelia silikonas visame kūne, yra tikra problema;“
3-oji dalis:„kadangi chirurgai turėtų siūlyti alternatyvas krūtų implantams, kadangi tai yra beveik negrįžtama operacija, dėl kurios moterys, įskaitant vėžiu ir gretutinėmis ligomis sergančias moteris, gali patirti tiek sužalojimų, tiek rimtų sveikatos problemų; kadangi keliose ataskaitose nustatytas tiesioginis ryšys tarp silikoninių implantų naudojimo ir anaplastinės didelių ląstelių limfomos (ALCL) – retos rūšies ne Hodžkino limfomos, dėl kurios iš daugiau nei 409 užfiksuotų ligos atvejų mirties atvejų buvo mažiausiai 14;“.
4-oji dalis:„kadangi 2017 m. Nyderlandų asociacijoje „SVS/Meldpunt“ užsiregistravo 4 898 pacienčių, turinčių krūtų implantus;“.

 27. Kanapių naudojimas gydymo tikslais 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0071/2019

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0071/2019
(ENVI komitetas)
1 dalis12EFDDdal.
1/VB-274, 306, 27
2/VB-149, 427, 26
1=

6=
Verts/ALE, GUE/NGL
S&D
-
9 dalis2=

7=
Verts/ALE, GUE/NGL
S&D
EB-283, 308, 14
10 dalis3=

8=
Verts/ALE, GUE/NGL
S&D
-
§originalus tekstasdal.
1+
2+
12 dalis13EFDD-
13 dalis4=

9=
Verts/ALE, GUE/NGL
S&D
EB-284, 309, 9
14 dalis14SEFDDVB-268, 319, 18
16 dalis5=

10=
Verts/ALE, GUE/NGL
S&D
-
Po D konstatuojamosios dalies11EFDDVB-211, 359, 32
M konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
3+
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD:11, 12 ir 14 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
10 dalis
1-oji dalis:„ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis gerinant vienodą prieigą prie kanapių pagrindu pagamintų vaistų ir užtikrinti, kad leistinais atvejais, kai vaistai yra veiksmingi gydant tam tikrus susirgimus, jie, kaip ir kiti vaistai, būtų įtraukti į sveikatos draudimo sistemos kompensuojamų vaistų sąrašą;“
2-oji dalis:„ragina valstybes nares sudaryti pacientams saugias ir vienodas įvairių kanapių pagrindu pagamintų vaistų rūšių pasirinkimo galimybes ir kartu užtikrinti, kad gydymo metu pacientus prižiūrėtų kompetentingi medicinos specialistai;“
M konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „nutukimo ir“, „taip pat sušvelnina menstruacijų skausmą“.
2-oji dalis:„nutukimo ir“.
3-oji dalis:„taip pat sušvelnina menstruacijų skausmą“.
EFDD:
12 pakeitimas
1-oji dalis:„ragina Komisiją ir nacionalines valdžios institucijas bendradarbiauti siekiant nustatyti teisinę medicininių kanapių apibrėžtį, kuri apima kanapių pagrindu pagamintus vaistus, kuriuos patvirtino EMA ar kitos reguliavimo agentūros, ir standartizuotų kanapių preparatų, kurie reguliuojami kitais būdais nei klinikiniai tyrimai, apibrėžtį;“
2-oji dalis:„taip pat ragina nacionalines valdžios institucijas skatinti diskusijas dėl kitokių kanapių naudojimo būdų (pvz., pramoginio vartojimas ar naudojimo pramonėje) reguliavimo, taip didinant visuomenės informuotumą apie kanapių svarbą ir skirtingus jų naudojimo būdus;“

 28. Peticijų komiteto svarstymai 2018 m. 

Pranešimas: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
1 dalis26GUE/NGL-
2 dalis3EFDD-
Po 2 dalies18Verts/ALE-
Po 3 dalies4EFDD-
27GUE/NGL-
28GUE/NGL-
4 dalis14Verts/ALEdal.
1-
2-
29GUE/NGL-
5 dalis30GUE/NGL-
6 dalis31GUE/NGL-
8 dalis5EFDDVB-181, 417, 9
§originalus tekstasdal.
1/VB+549, 22, 35
2/VB+446, 131, 24
3/VB+430, 144, 20
10 dalis15Verts/ALE+
11 dalis6EFDD-
32GUE/NGL-
13 dalis7EFDD-
16 dalis10PPEEB-281, 306, 18
20 dalis8EFDDVB-27;544;29
21 dalis33GUE/NGL-
16Verts/ALE-
9EFDD-
11PPEEB-294, 296, 18
22 dalis17Verts/ALEVB+308, 292, 7
Po 22 dalies19Verts/ALEVB-148;450;6
A konstatuojamoji dalis20GUE/NGL-
B konstatuojamoji dalis21GUE/NGLdal.
1+
2-
1EFDD
C konstatuojamoji dalis2EFDD-
22GUE/NGLdal.
1+
2-
D konstatuojamoji dalis23GUE/NGL-
E konstatuojamoji dalis24GUE/NGL-
I konstatuojamoji dalis25GUE/NGLEB+364, 222, 20
J konstatuojamoji dalis12Verts/ALEEB+361, 204, 40
P konstatuojamoji dalis13Verts/ALE+
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+456, 49, 91
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD:5, 8 pakeitimai.
Verts/ALE:8 dalis. 17, 19 pakeitimai.
Prašymai balsuoti dalimis
S&D:
21 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „visišką“.
2-oji dalis:šis žodis.
22 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „turi būti“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
Verts/ALE:
8 dalis
1-oji dalis:„atkreipia dėmesį į keturis viešuosius klausymus įvairiomis temomis: 2018 m. vasario 1 d. tema „Piliečių teisės po „Brexit’o“ kartu su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetu bei Užimtumo ir socialinių reikalų komitetu, 2018 m. vasario 21 d. tema „Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos peržiūra“ kartu su Konstitucinių reikalų komitetu, 2018 m. kovo 22 d. tema „Endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikis visuomenės sveikatai“ kartu su Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetu ir 2018 m. spalio 9 d. tema „Neįgaliųjų teisės“; primena komiteto nariams, kad svarbu dalyvauti viešuosiuose klausymuose, dėl kurių komitetas teikia prašymus ir kuriuos rengia;“
2-oji dalis:„ragina peticijų tinkle teikti pasiūlymus dėl konkrečių viešųjų klausymų ir Europos Parlamento tyrimų ir rezoliucijų temų, kurios atspindėtų vykstančio teisėkūros darbo ryšį su Parlamento politinio tikrinimo įgaliojimais ir su peticijomis, kuriose iškeliami didelį Europos Sąjungos piliečiams susirūpinimą keliantys klausimai;“
3-oji dalis:„pabrėžia, kad peticijų tinklas yra tinkamas forumas, kuriame galima pateikti bendras iniciatyvas, kad jos būtų nagrinėjamos kaip peticijos, nes tai būtų išsamaus Parlamento indėlio nagrinėjant Europos Sąjungos piliečių peticijas išraiška;“
14 pakeitimas
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „reguliariai“.
2-oji dalis:šis žodis.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika