Indeks 
Zapisnik
PDF 333kWORD 86k
Srijeda, 13. veljače 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 4.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 5.Dokument za razmatranje „Održiva Europa 2030.” (rasprava)
 6.Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih ***I (rasprava)
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Glasovanje
  
8.1.Raspored održavanja sjednica Parlamenta za 2020. (glasovanje)
  
8.2.Europska agencija za kontrolu ribarstva ***I (glasovanje)
  
8.3.Računalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe ***I (glasovanje)
  
8.4.Pravo koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe ***I (glasovanje)
  
8.5.Program razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”) ***I (glasovanje)
  
8.6.Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura *** (glasovanje)
  
8.7.Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)
  
8.8.Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura *** (glasovanje)
  
8.9.Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)
  
8.10.Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura *** (glasovanje)
  
8.11.Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)
  
8.12.Ugovor o osnivanju Prometne zajednice *** (glasovanje)
  
8.13.Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2018. (glasovanje)
  
8.14.Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih ***I (glasovanje)
  
8.15.Program Pravosuđe ***I (glasovanje)
  
8.16.Stanje rasprave o budućnosti Europe (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Pošteno oporezivanje za pravedno društvo (tematska rasprava)
 14.Procjena zdravstvenih tehnologija ***I (rasprava)
 15.Nastavak dnevne sjednice
 16.Glasovanje
  
16.1.Suradnja između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima ***I (glasovanje)
  
16.2.Dostava, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima ***I (glasovanje)
  
16.3.Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)
  
16.4.Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)
  
16.5.Sigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)
  
16.6.GATS: potrebne kompenzacijske prilagodbe koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske EU-u *** (glasovanje)
  
16.7.Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže ***I (glasovanje)
  
16.8.Osiguranje motornih vozila ***I (glasovanje)
  
16.9.Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (glasovanje)
  
16.10.Izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta (glasovanje)
  
16.11.Upotreba kanabisa u medicinske svrhe (glasovanje)
  
16.12.Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2018. godine (glasovanje)
 17.Obrazloženja glasovanja
 18.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 19.Nastavak dnevne sjednice
 20.Budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU (rasprava)
 21.Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji ***I (rasprava)
 22.Interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji ***I (rasprava)
 23.Uzajamno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici ***I (rasprava)
 24.Naknade za prekogranična plaćanja u Uniji i naknade za konverziju valute ***I (rasprava)
 25.Zajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima ***I (rasprava)
 26.NAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (rasprava)
 27.Sigurnosne prijetnje povezane s porastom kineske tehnološke prisutnosti u EU-u i moguće mjere na razini EU-a za njihovo smanjivanje (rasprava)
 28.Podnošenje dokumenata
 29.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 30.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:01 h.


2. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili klubovi zastupnika podnijeli su zahtjeve za organizaciju takve rasprave, u skladu s člankom 135. Poslovnika, za sljedeće prijedloge rezolucija:

I.   Stanje u Čečeniji i slučaj Ojuba Titijeva (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala i Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Čečeniji i slučaju Ojuba Titijeva (B8-0107/2019);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė et Francisco José Millán Mon, u ime kluba PPE, o stanju u Čečeniji i slučaju Ojuba Titijeva (B8-0108/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Čečeniji i slučaju Ojuba Titijeva (B8-0109/2019);

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey i Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Čečeniji (B8-0112/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Čečeniji i slučaju Ojuba Titijeva (B8-0114/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska i Roberts Zīle, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Čečeniji i slučaju Ojuba Titijeva (B8-0117/2019).

II.   Zimbabve (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Zimbabveu (B8-0110/2019);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun i Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Zimbabveu (B8-0118/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Aleksander Gabelic, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Zimbabveu (B8-0119/2019);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Zimbabveu (B8-0120/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis i Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Zimbabveu (B8-0122/2019);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas i Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o stanju u Zimbabveu (B8-0124/2019);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon i Pavel Svoboda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Zimbabveu (B8-0125/2019)

III.   Borci za prava žena u Saudijskoj Arabiji (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o borcima za prava žena u Saudijskoj Arabiji (B8-0111/2019);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero i Ana Miranda, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o borcima za prava žena u Saudijskoj Arabiji (B8-0113/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o borcima za prava žena u Saudijskoj Arabiji (B8-0115/2019),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato i Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o borcima za prava žena u Saudijskoj Arabiji (B8-0116/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee i Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o borcima za prava žena u Saudijskoj Arabiji (B8-0121/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o borcima za prava žena u Saudijskoj Arabiji (B8-0123/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere i Laima Liucija Andrikienė, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o borcima za prava žena u Saudijskoj Arabiji (B8-0126/2019).

Vrijeme za izlaganje raspodijelit će se u skladu s člankom 162. Poslovnika.


3. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o posebnim pravilima za provedbu službenih kontrola proizvodnje mesa te za proizvodna područja i područja za ponovno polaganje živih školjkaša u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za minimalno djelovanje i vrstu dodatnih mjera koje kreditne i financijske institucije moraju poduzeti kako bi se ublažili rizici pranja novca i financiranja terorizma u određenim trećim zemljama (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 31. siječnja 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sukoba interesa u području europskih fondova poduzetničkog kapitala (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 4. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sukoba interesa, mjerenja socijalnog učinka i informacija ulagateljima u području europskih fondova za socijalno poduzetništvo (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 1. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije koje treba dostaviti nadležnom tijelu u zahtjevu za ovlaštenje treće strane za provjeru STS usklađenosti (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 5. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 481/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s posebnim pravilima o prihvatljivosti izdataka za programe suradnje (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 7. veljače 2019.

upućeno nadležnom odboru: REGI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa izuzetih subjekata (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 30. siječnja 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/522 u pogledu izuzeća Središnje banke Ujedinjene Kraljevine i Ureda za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine iz područja primjene Uredbe (EU) br. 596/2014 (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 30. siječnja 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/1799 u pogledu izuzeća Središnje banke Ujedinjene Kraljevine od zahtjeva za transparentnost prije i poslije trgovanja iz Uredbe (EU) br. 600/2014 (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 30. siječnja 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa izuzetih subjekata (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. siječnja 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s naknadama koje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala zaračunava trgovinskim repozitorijima (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. prosinca 2018.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Vijeća.

upućeno nadležnom odboru: ECON


4. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja ujednačenih pokazatelja rizika (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - rok: 30. travnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za izvore svjetlosti i zasebne predspojne naprave u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Komisije (EZ) br. 244/2009, (EZ) br. 245/2009 i (EU) br. 1194/2012 (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - rok: 7. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn elektroničkih zaslona u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 642/2009 (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - rok: 8. svibnja 2019.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


5. Dokument za razmatranje „Održiva Europa 2030.” (rasprava)

Izjava Komisije: Dokument za razmatranje „Održiva Europa 2030.” (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) dali su izjavu.

Govorili su Francesc Gambús, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Xabier Benito Ziluaga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bill Etheridge, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik i Mercedes Bresso.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López i Karin Kadenbach.

Govorio je Jyrki Katainen.

Rasprava je zaključena.


6. Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelji: Andrey Novakov i Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov i Constanze Krehl predstavili su izvješće.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Govorili su Siegfried Mureşan (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Iris Hoffmann (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CONT), Ivana Maletić (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ECON), Agnes Jongerius (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Kosma Złotowski (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Tomáš Zdechovský (izvjestitelj za mišljenje Odbora LIBE), Lambert van Nistelrooij, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Iskra Mihaylova, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Monika Vana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, i Steeve Briois, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorili su Louis-Joseph Manscour radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Steeve Briois (predsjednik je utvrdio da se ne radi o pitanju koje se postavlja podizanjem plave kartice), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, José Manuel Fernandes i Derek Vaughan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo i Karin Kadenbach.

Govorili su Corina Crețu, Andrey Novakov i Constanze Krehl.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika od 13.2.2019..

(Sjednica je prekinuta u 11:54 h radi glasovanja.)

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik


7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:01 h.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


8.1. Raspored održavanja sjednica Parlamenta za 2020. (glasovanje)

Raspored održavanja sjednica Parlamenta za 2020. (2019/2561(RSO): vidjeti prijedlog Konferencije predsjednika (točka 6 zapisnika od 11.2.2019.)


(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

Proglašen odobrenim

Raspored održavanja sjednica Europskog parlamenta za 2020. utvrđen je kako slijedi:

- od 13. do 16. siječnja

- 29. i 30. siječnja

- od 10. do 13. veljače

- od 9. do 12. ožujka

- od 30. ožujka do 2. travnja

- 22. i 23. travnja

- od 11. do 14. svibnja

- 3. i 4. lipnja

- od 15. do 18. lipnja

- od 6. do 9. srpnja

- od 14. do 17. rujna

- od 5. do 8. listopada

- od 19. do 22. listopada

- 11. i 12. studenog

- od 23. do 26. studenog

- od 14. do 17. prosinca

Govorili su:

Govorio je Daniele Viotti, koji je zatražio da se provjere određeni navodi iz jučerašnje rasprave s talijanskim premijerom (točka 18 zapisnika od 12.2.2019.) (Predsjednik je odgovorio da će to biti učinjeno).


8.2. Europska agencija za kontrolu ribarstva ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0084)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.3. Računalna obrada kretanja i nadzora trošarinske robe ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0085)

Govorila je Kay Swinburne (izvjestiteljica) kako bi zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


8.4. Pravo koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0086)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.5. Program razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0087)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


8.6. Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0053/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0088)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.7. Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura [2018/0093M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0048/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0089)


8.8. Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0054/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0090)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.9. Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [2018/0095M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0049/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0091)


8.10. Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0092)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.11. Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Singapura (rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane [2018/0403M(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0093)


8.12. Ugovor o osnivanju Prometne zajednice *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Ugovora o osnivanju Prometne zajednice [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0094)

Parlament je dao svoju suglasnost za sklapanje Ugovora.


8.13. Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2018. (glasovanje)

Izvješće o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2018. [2018/2148(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0095)

Govorili su:

Cristian Dan Preda (izvjestitelj) podnio je usmeni amandman na stavak 5, koji je usvojen.


8.14. Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelji: Andrey Novakov i Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0096)

Govorio je Andrey Novakov (izvjestitelj) kako bi zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


8.15. Program Pravosuđe ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Odbor za pravna pitanja - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Josef Weidenholzer i Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0097)

Govorio je Josef Weidenholzer (izvjestitelj) kako bi zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


8.16. Stanje rasprave o budućnosti Europe (glasovanje)

Izvješće o stanju rasprave o budućnosti Europe [2018/2094(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0098)

Govorili su:

Ramón Jáuregui Atondo (izvjestitelj), prije glasovanja.


9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka: David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil i Daniel Hannan

Izvješće: David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Preporuka: David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Izvješće: Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Izvješće: Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde i Jasenko Selimovic

Izvješće: Andrey Novakov i Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák i Maria Lidia Senra Rodríguez

Izvješće: Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić i Jan Zahradil.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:15 h.)

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik


11. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Pošteno oporezivanje za pravedno društvo (tematska rasprava)

Pošteno oporezivanje za pravedno društvo (2017/2560(RSP))

Govorio je Jeppe Kofod kako bi započeo raspravu koju je predložio klub S&D.

Govorili su George Ciamba (predsjedatelj Vijeća) i Pierre Moscovici (povjerenik Komisije).

Govorili su Dariusz Rosati, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ralph Packet, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly i Piernicola Pedicini.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su Pierre Moscovici i George Ciamba.

Rasprava je zaključena.


14. Procjena zdravstvenih tehnologija ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz predstavila je izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su Lieve Wierinck (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE), Cristian-Silviu Buşoi (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Biljana Borzan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo i Sirpa Pietikäinen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika od 14.2.2019..

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta radi glasovanja).

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik


15. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 17:02 h.

Govorili su Miguel Urbán Crespo o slučaju borca za ljudska prava Nassera Zefzafija, koji je u zatvoru u Maroku, i Ana Gomes, o slučaju Amayje Coppens, koja je državljanka Belgije i Nikaragve, a trenutačno se nalazi u zatvoru u Nikaragvi (predsjedavajući je odgovorio da će njihove riječi prenijeti predsjedniku Europskog parlamenta).


16. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


16.1. Suradnja između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Emil Radev (A8-0477/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0103)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


16.2. Dostava, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0104)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


16.3. Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0105)

Govorila je Isabella De Monte (izvjestiteljica) kako bi zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


16.4. Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0106)

Govorio je Pavel Telička (izvjestitelj) kako bi zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


16.5. Sigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0107)

Govorio je Kosma Złotowski (izvjestitelj) kako bi zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


16.6. GATS: potrebne kompenzacijske prilagodbe koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske EU-u *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju odgovarajućih sporazuma na temelju članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama s Argentinom, Australijom, Brazilom, Kanadom, Kinom, Posebnim carinskim područjem Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua (Kineski Taipei), Kolumbijom, Kubom, Ekvadorom, Hong Kongom (Kina), Indijom, Japanom, Korejom, Novim Zelandom, Filipinima, Švicarskom i Sjedinjenim Američkim Državama o potrebnim kompenzacijskim prilagodbama koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske Europskoj uniji [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0108)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


16.7. Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0109)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


16.8. Osiguranje motornih vozila ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0110)

Govorila je Dita Charanzová (izvjestiteljica) kako bi zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


16.9. Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0096/2019 i B8-0099/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 25.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0096/2019

Usvojen (P8_TA(2019)0111)

(Prijedlog rezolucije B8-0099/2019 se ne razmatra.)


16.10. Izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0097/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 26.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0112)


16.11. Upotreba kanabisa u medicinske svrhe (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0071/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 27.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0113)

Govorili su:

Luke Ming Flanagan, kako bi podnio usmeni amandman na amandman 11., i Dubravka Šuica, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o tom usmenom amandmanu.

Budući da je više od 40 zastupnika bilo protiv razmatranja ovog usmenog amandmana, on se ne uključuje.


16.12. Razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2018. godine (glasovanje)

Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2018. godine [2018/2280(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 28.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0114)


17. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Obrazloženja glasovanja održat će se u četvrtak 14. veljače 2019.


18. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik


19. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 17:52 h.


20. Budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU (2018/2574(RSP))

George Ciamba (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Clare Moody, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Geoffrey Van Orden, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi i Arne Lietz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Julie Ward, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer.

Govorio je George Ciamba.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić i Branislav Škripek,u ime kluba ECR, o budućnosti Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i utjecaju na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano i Victor Boştinaru, u ime kluba S&D, o budućnosti Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i utjecaju na Europsku uniju (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam i Eduard Kukan, u ime kluba PPE, o budućnosti Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i utjecaju na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing i Luke Ming Flanagan, u ime kluba GUE/NGL, o budućnosti Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i utjecaju na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake i Hilde Vautmans, u ime kluba ALDE, o budućnosti Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i utjecaju na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé i Michèle Rivasi, u ime kluba Verts/ALE, o budućnosti Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i utjecaju na EU (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.16 zapisnika od 14.2.2019..


21. Uspostava okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Europskoj uniji [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust predstavio je izvješće.

Govorio je Reinhard Bütikofer (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE).

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su Geoffrey Van Orden (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Roberts Zīle (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON), Christofer Fjellner, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Agnes Jongerius, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Joachim Starbatty, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Christelle Lechevalier, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Laima Liucija Andrikienė.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Notis Marias i Miguel Viegas.

Govorili su Cecilia Malmström i Franck Proust.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika od 14.2.2019..


22. Interoperabilnost elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanje prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini predstavio je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su Wim van de Camp, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Olga Sehnalová, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Matthijs van Miltenburg, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Georg Mayer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Isabella De Monte, Janusz Zemke i Nicola Caputo.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Bill Etheridge.

Govorili su Violeta Bulc i Massimiliano Salini.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika od 14.2.2019..


23. Uzajamno priznavanje robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec predstavio je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sergio Gaetano Cofferati, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Bill Etheridge, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dariusz Rosati i Maria Grapini.

Govorili su Valdis Dombrovskis i Ivan Štefanec.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika od 14.2.2019..


24. Naknade za prekogranična plaćanja u Uniji i naknade za konverziju valute ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Eva Maydell predstavila je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su Othmar Karas, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Olle Ludvigsson, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Stanisław Ożóg, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petr Ježek, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Pervenche Berès i Ralph Packet.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák i Notis Marias.

Govorili su Valdis Dombrovskis i Eva Maydell.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.10 zapisnika od 14.2.2019..


25. Zajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1073/2009 o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle predstavio je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su Luis de Grandes Pascual, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Peter Kouroumbashev, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michael Cramer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, kojia je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte i Andor Deli.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias i Gesine Meissner, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cramer.

Govorili su Violeta Bulc i Roberts Zīle.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.11 zapisnika od 14.2.2019..

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica


26. NAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (rasprava)

Izjava Komisije: NAIADES II ‒ akcijski program za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Wim van de Camp, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Markus Pieper i Stanislav Polčák.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Notis Marias i Paul Rübig.

Govorila je Violeta Bulc.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Karima Delli, u ime Odbora TRAN, o NAIADES-u II ‒ akcijskom programu za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.17 zapisnika od 14.2.2019..


27. Sigurnosne prijetnje povezane s porastom kineske tehnološke prisutnosti u EU-u i moguće mjere na razini EU-a za njihovo smanjivanje (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Sigurnosne prijetnje povezane s porastom kineske tehnološke prisutnosti u EU-u i moguće mjere na razini EU-a za njihovo smanjivanje (2018/2575(RSP))

George Ciamba (predsjedatelj Vijeća) i Julian King (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Peter Kouroumbashev, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Paul Rübig i Stanislav Polčák.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su Julian King i George Ciamba.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


28. Podnošenje dokumenata

Podnesen je sljedeći dokument:

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 1-INF 2019 - dio IV. - Sud Europske unije (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


29. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 634.303/OJJE).


30. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:52 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Posljednje ažuriranje: 12. lipnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti