Index 
Jegyzőkönyv
PDF 344kWORD 86k
2019. február 13., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 5.Vitaanyag: „Fenntartható Európa 2030-ra” (vita)
 6.Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok ***I (vita)
 7.Az ülés folytatása
 8.Szavazások órája
  8.1.A Parlament 2020. évi üléseinek ülésnaptára (szavazás)
  8.2.Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ***I (szavazás)
  8.3.A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése ***I (szavazás)
  8.4.A követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jog ***I (szavazás)
  8.5.Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) a 2021–2027 közötti időszakra ***I (szavazás)
  8.6.Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás *** (szavazás)
  8.7.Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  8.8.Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás *** (szavazás)
  8.9.Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  8.10.Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás *** (szavazás)
  8.11.Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  8.12.A Közlekedési Közösséget létrehozó szerződés *** (szavazás)
  8.13.Jelentés Bosznia-Hercegovináról (szavazás)
  8.14.Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok ***I (szavazás)
  8.15.Jogérvényesülés program ***I (szavazás)
  8.16.Az Európa jövőjéről szóló vita állása (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az ülés folytatása
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Méltányos adóztatás egy igazságos társadalom kialakítása érdekében (vita időszerű kérdésekről)
 14.Egészségügyi technológiaértékelés ***I (vita)
 15.Az ülés folytatása
 16.Szavazások órája
  16.1.A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai között együttműködés ***I (szavazás)
  16.2.A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése ***I (szavazás)
  16.3.A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok ***I (szavazás)
  16.4.A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok ***I (szavazás)
  16.5.A légi közlekedés biztonsága, tekinttettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésére ***I (szavazás)
  16.6.GATS: a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazítások *** (szavazás)
  16.7.A transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedések ***I (szavazás)
  16.8.Gépjármű-felelősségbiztosítás ***I (szavazás)
  16.9.Visszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban (szavazás)
  16.10.A női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái (szavazás)
  16.11.A kannabisz gyógyászati célokra való használata (szavazás)
  16.12.A Petíciós Bizottság 2018. évi tanácskozásai (szavazás)
 17.A szavazáshoz fűzött indokolások
 18.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 19.Az ülés folytatása
 20.Az INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás (vita)
 21.Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete ***I (vita)
 22.Az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése ***I (vita)
 23.A valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése ***I (vita)
 24.Az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak ***I (vita)
 25.Az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályai ***I (vita)
 26.NAIADES II – cselekvési program a belvízi szállítás érdekében (vita)
 27.A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések (vita)
 28.Dokumentumok benyújtása
 29.A következő ülésnap napirendje
 30.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.01-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A csecsenföldi helyzet és Ojub Tyityijev ügye (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala és Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a csecsenföldi helyzetről és Ojub Tyityijev ügyéről (B8-0107/2019);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė és Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, a csecsenföldi helyzetről és Ojub Tyityijev ügyéről (B8-0108/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a csecsenföldi helyzetről és Ojub Tyityijev ügyéről (B8-0109/2019);

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey és Estefanía Torres Martínez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a csecsenföldi helyzetről (B8-0112/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a csecsenföldi helyzetről és Ojub Tyityijev ügyéről (B8-0114/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska és Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a csecsenföldi helyzetről és Ojub Tyityijev ügyéről (B8-0117/2019).

II.   Zimbabwe (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski és Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a zimbabwei helyzetről (B8-0110/2019);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun és Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B8-0118/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Aleksander Gabelic, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B8-0119/2019);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B8-0120/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis és Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B8-0122/2019);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas és Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B8-0124/2019);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon és Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B8-0125/2019)

III.   A szaúd-arábiai nőjogi jogvédők (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski és Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a szaúd-arábiai nőjogi jogvédőkről (B8-0111/2019);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero és Ana Miranda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a szaúd-arábiai nőjogi jogvédők helyzetéről (B8-0113/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a szaúd-arábiai nőjogi jogvédőkről (B8-0115/2019),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato és Margot Parker, az EFDD képviselőcsoport nevében, a szaúd-arábiai nőjogi jogvédők helyzetéről (B8-0116/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee és Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szaúd-arábiai nőjogi jogvédőkről (B8-0121/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a szaúd-arábiai nőjogi jogvédőkről (B8-0123/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere és Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a szaúd-arábiai nőjogi jogvédőkről (B8-0126/2019).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különös szabályokról (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 8.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a hitelintézetek és pénzügyi intézmények által bizonyos harmadik országokban a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat csökkentése érdekében hozandó minimális intézkedésekre és kiegészítő intézkedések típusaira vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. január 31.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 345/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az európai kockázatitőke-alapok területén az összeférhetetlenség tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 346/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az európai szociális vállalkozási alapok területén az összeférhetetlenség, a szociális hatás mérése és a befektetők tájékoztatása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 1.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az STS-megfelelést értékelő harmadik fél engedélykérelmében az illetékes hatóság felé benyújtandó információk meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 5.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. február 7.

utalva az illetékes bizottsághoz: REGI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített szervezetek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. január 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/522 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Egyesült Királyság Központi Bankja (Bank of England) és az Egyesült Királyság Adósságkezelő Központja (United Kingdom Debt Management Office) az 596/2014/EU rendelet hatálya alóli mentesítése tekintetében történő módosításáról (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. január 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1799 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Bank of England 600/2014/EU rendelet szerinti kereskedés előtti és kereskedés utáni átláthatósági követelmények alóli mentessége tekintetében történő módosításáról (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. január 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített szervezetek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. január 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a kereskedési adattáraknak felszámított díjak tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 13.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónappal a Tanács kérésére.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


4. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság irányelve a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a harmonizált kockázati mutatók meghatározása tekintetében történő módosításáról (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - határidő: 2019. április 30.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a fényforrások és különálló vezérlőegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, valamint a 244/2009/EK, a 245/2009/EK és az 1194/2012/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - határidő: 2019. május 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete az elektronikus kijelzőkre vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról, az 1275/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról és a 642/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - határidő: 2019. május 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


5. Vitaanyag: „Fenntartható Európa 2030-ra” (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Vitaanyag: „Fenntartható Európa 2030-ra” (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Francesc Gambús, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Xabier Benito Ziluaga, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tilly Metz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik és Mercedes Bresso.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López és Karin Kadenbach.

Felszólal: Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.


6. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok ***I (vita)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadók: Andrey Novakov és Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov és Constanze Krehl előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal Siegfried Mureşan (a BUDG bizottság véleményének előadója), Iris Hoffmann (a CONT bizottság véleményének előadója), Ivana Maletić (az ECON bizottság véleményének előadója), Agnes Jongerius (az EMPL bizottság véleményének előadója), Kosma Złotowski (a TRAN bizottság véleményének előadója), Tomáš Zdechovský (a LIBE bizottság véleményének előadója), Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Iskra Mihaylova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Monika Vana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, és Steeve Briois, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal Louis-Joseph Manscour aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Steeve Briois (az elnök megállapítja, hogy nem „kékkártyás” kérdésről van szó), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, José Manuel Fernandes és Derek Vaughan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo és Karin Kadenbach.

Felszólal Corina Crețu, Andrey Novakov és Constanze Krehl.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.14. pont .

(Az ülést 11.54-kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök


7. Az ülés folytatása

Az ülés 12.01-kor folytatódik.


8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


8.1. A Parlament 2020. évi üléseinek ülésnaptára (szavazás)

A Parlament 2020. évi üléseinek ülésnaptára (2019/2561(RSO): lásd az Elnökök Értekezletének javaslatát (2019.2.11-i jegyzőkönyv, 6. pont )


(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Jóváhagyottnak nyilvánítva

Az Európai Parlament 2020. évi ülésnaptárát ennek megfelelően a következőképpen állapítják meg:

– január 13–16.

– január 29. és 30.

– február 10–13.

– március 9–12.

– március 30–április 2.

– április 22. és 23.

– május 11–14.

– június 3. és 4.

– június 15–18.

– július 6–9.

– szeptember 14–17.

– október 5–8.

– október 19–22.

– november 11. és 12.

– november 23–26.

– december 14–17.

Felszólalások

Felszólal: Daniele Viotti, aki kéri, hogy ellenőrizzék a Tanács olasz elnökével tegnap folytatott vita egyes felszólalásait (2019.2.12-i jegyzőkönyv, 18. pont ) (az elnök válaszában közli, hogy így fog tenni).


8.2. Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) irányuló jelentésről [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0084)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.3. A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése ***I (szavazás)

Jelentés az ügynek a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat módosítására irányuló módosítás nélküli javaslat alapján az intézményközi tárgyalásokért felelős bizottsághoz való utalásáról (átdolgozás) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0085)

Felszólal Kay Swinburne (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8.4. A követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jog ***I (szavazás)

Jelentés a követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0086)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.5. Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) a 2021–2027 közötti időszakra ***I (szavazás)

Jelentés az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0087)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


8.6. Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A8-0053/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0088)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.7. Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0093M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A8-0048/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0089)


8.8. Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A8-0054/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0090)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.9. Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0095M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A8-0049/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0091)


8.10. Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0092)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.11. Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0403M(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0093)


8.12. A Közlekedési Közösséget létrehozó szerződés *** (szavazás)

Ajánlás a Közlekedési Közösséget létrehozó szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0094)

A Parlament egyetért a szerződés megkötésével.


8.13. Jelentés Bosznia-Hercegovináról (szavazás)

Jelentés a Bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló 2018. évi jelentéséről [2018/2148(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0095)

Felszólalások

Cristian Dan Preda (előadó) szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a(z) (5) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


8.14. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadók: Andrey Novakov és Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0096)

Felszólal Andrey Novakov (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8.15. Jogérvényesülés program ***I (szavazás)

Jelentés a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Jogi Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Josef Weidenholzer és Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0097)

Felszólal Josef Weidenholzer (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8.16. Az Európa jövőjéről szóló vita állása (szavazás)

Jelentés az Európa jövőjéről szóló vita állásáról [2018/2094(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0098)

Felszólalások

Ramón Jáuregui Atondo (előadó), a szavazás előtt.


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

David Martin-ajánlás – A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil és Daniel Hannan

David Martin-jelentés – A8-0048/2019
Eleonora Forenza

David Martin-ajánlás – A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Antonio López-Istúriz White-jelentés – A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Cristian Dan Preda-jelentés – A8-0467/2018
Dominique Bilde és Jasenko Selimovic

Andrey Novakov és Constanze Krehl-jelentés – A8-0043/2019
Rosa D'Amato, az EFDD képviselőcsoport nevében, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák és Maria Lidia Senra Rodríguez

Ramón Jáuregui Atondo-jelentés – A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić és Jan Zahradil.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.15-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök


11. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Méltányos adóztatás egy igazságos társadalom kialakítása érdekében (vita időszerű kérdésekről)

Méltányos adóztatás egy igazságos társadalom kialakítása érdekében (2017/2560(RSP))

Felszólal Jeppe Kofod, hogy elindítsa az S&D képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal George Ciamba (a Tanács soros elnöke) és Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal Dariusz Rosati, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ralph Packet, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly és Piernicola Pedicini.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal Pierre Moscovici és George Ciamba.

A vitát berekesztik.


14. Egészségügyi technológiaértékelés ***I (vita)

Jelentés az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal Lieve Wierinck (az ITRE bizottság véleményének előadója), Cristian-Silviu Buşoi (az IMCO bizottság véleményének előadója), Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Biljana Borzan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo és Sirpa Pietikäinen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök


15. Az ülés folytatása

Az ülés 17.02-kor folytatódik.

Felszólal Miguel Urbán Crespo a Marokkóban bebörtönzött aktivista, Nasszer Zefzafi ügyéről, és Ana Gomes a Nicaraguában bebörtönzött belga-nicaraguai állampolgár, Amaya Coppens ügyéről (az elnök közli, hogy szavaikat továbbítani fogja az Európai Parlament elnökének).


16. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


16.1. A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai között együttműködés ***I (szavazás)

Jelentés a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködésről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Emil Radev (A8-0477/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0103)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


16.2. A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése ***I (szavazás)

Jelentés a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0104)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


16.3. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű közúti árufuvarozási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0105)

Felszólal Isabella De Monte (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


16.4. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggésben az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0106)

Felszólal Pavel Telička (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


16.5. A légi közlekedés biztonsága, tekinttettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésére ***I (szavazás)

Jelentés a légi közlekedés biztonságának egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0107)

Felszólal Kosma Złotowski (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


16.6. GATS: a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazítások *** (szavazás)

Ajánlás az Argentínával, Ausztráliával, Brazíliával, Kanadával, Kínával, Tajvan, Penghu, Kinmen és Matsu Független Vámterülettel (Kínai Tajpej), Kolumbiával, Kubával, Ecuadorral, Hongkonggal (Kína), Indiával, Japánnal, Koreával, Új-Zélanddal, a Fülöp-szigetekkel, Svájccal és az Egyesült Államokkal a Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében szükségessé vált kompenzációs kiigazításokra vonatkozó megállapodásoknak a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény XXI. cikke alapján történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0108)

A Parlament egyetért a megállapodások megkötésével.


16.7. A transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedések ***I (szavazás)

Jelentés a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0109)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


16.8. Gépjármű-felelősségbiztosítás ***I (szavazás)

Jelentés a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0110)

Felszólal Dita Charanzová (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


16.9. Visszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0096/2019 és B8-0099/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0096/2019

Elfogadva. (P8_TA(2019)0111)

(A B8-0099/2019 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


16.10. A női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0097/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0112)


16.11. A kannabisz gyógyászati célokra való használata (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0071/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0113)

Felszólalások

Luke Ming Flanagan, aki szóbeli módosítást terjeszt elő a 11. módosításhoz és Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a szóbeli módosításról.

Mivel több mint 40 képviselő foglal állást a szóbeli módosítás elfogadása ellen, a módosítást elvetik.


16.12. A Petíciós Bizottság 2018. évi tanácskozásai (szavazás)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2018. évi tanácskozásainak eredményéről [2018/2280(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0114)


17. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A szóbeli szavazatindokolásokra a következő időpontban kerül sor: 2019. február 14., csütörtök.


18. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök


19. Az ülés folytatása

Az ülés 17.52-kor folytatódik.


20. Az INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az INF-szerződés jövője és az EU-ra gyakorolt hatás (2018/2574(RSP))

George Ciamba (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Clare Moody, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi és Arne Lietz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Julie Ward, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer.

Felszólal: George Ciamba.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, az INF-szerződés jövőjéről és az EU-ra gyakorolt hatásról (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano és Victor Boştinaru, az S&D képviselőcsoport nevében, az INF-szerződés jövőjéről és az Európai Unióra gyakorolt hatásról (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam és Eduard Kukan, a PPE képviselőcsoport nevében, az INF-szerződés jövőjéről és az EU-ra gyakorolt hatásról (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing és Luke Ming Flanagan, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az INF-szerződés jövőjéről és az EU-ra gyakorolt hatásról (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében, az INF-szerződés jövőjéről és az EU-ra gyakorolt hatásról (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé és Michèle Rivasi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az INF-szerződés jövőjéről és az EU-ra gyakorolt hatásról (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.16. pont .


21. Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási kerete ***I (vita)

Jelentés az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Reinhard Bütikofer (az ITRE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal Geoffrey Van Orden (az AFET bizottság véleményének előadója), Roberts Zīle (az ECON bizottság véleményének előadója), Christofer Fjellner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Agnes Jongerius, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Joachim Starbatty, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Christelle Lechevalier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Laima Liucija Andrikienė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Notis Marias és Miguel Viegas.

Felszólal Cecilia Malmström és Franck Proust.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.7. pont .


22. Az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatósága és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése ***I (vita)

Jelentés az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az úthasználatidíj-fizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Olga Sehnalová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Isabella De Monte, Janusz Zemke és Nicola Caputo.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias és Bill Etheridge.

Felszólal Violeta Bulc és Massimiliano Salini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.8. pont .


23. A valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése ***I (vita)

Jelentés a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sergio Gaetano Cofferati, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dariusz Rosati és Maria Grapini.

Felszólal Valdis Dombrovskis és Ivan Štefanec.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.9. pont .


24. Az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak ***I (vita)

Jelentés a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Eva Maydell előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Olle Ludvigsson, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès és Ralph Packet.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák és Notis Marias.

Felszólal Valdis Dombrovskis és Eva Maydell.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.10. pont .


25. Az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályai ***I (vita)

Jelentés az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Peter Kouroumbashev, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte és Andor Deli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias és Gesine Meissner, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cramer.

Felszólal Violeta Bulc és Roberts Zīle.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.11. pont .

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök


26. NAIADES II – cselekvési program a belvízi szállítás érdekében (vita)

A Bizottság nyilatkozata: NAIADES II – cselekvési program a belvízi szállítás érdekében (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Wim van de Camp, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Markus Pieper és Stanislav Polčák.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Notis Marias és Paul Rübig.

Felszólal: Violeta Bulc.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Karima Delli, a TRAN bizottság nevében, a NAIADES II programról: Cselekvési terv a belvízi hajózás támogatására (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.17. pont .


27. A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések (2018/2575(RSP))

George Ciamba (a Tanács soros elnöke) és Julian King (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Jiří Pospíšil, a PPE képviselőcsoport nevében, Peter Kouroumbashev, az S&D képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, az ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, az EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, az ENF képviselőcsoport nevében, Paul Rübig és Stanislav Polčák.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal Julian King és George Ciamba.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


28. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumot terjesztették elő:

- Javaslat az INF 1/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – IV. szakasz – Bíróság (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


29. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 634.303/OJJE).


30. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.52-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Utolsó frissítés: 2019. június 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat