Indiċi 
Minuti
PDF 347kWORD 86k
L-Erbgħa, 13 ta' Frar 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Dokument ta' riflessjoni: Lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030 (dibattitu)
 6.Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom ***I (dibattitu)
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2020 (votazzjoni)
  
8.2.L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd ***I (votazzjoni)
  
8.3.Il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa ***I (votazzjoni)
  
8.4.Il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet ***I (votazzjoni)
  
8.5.Programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-programm Pericles IV) ***I (votazzjoni)
  
8.6.Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore *** (votazzjoni)
  
8.7.Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
8.8.Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore *** (votazzjoni)
  
8.9.Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
8.10.Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore *** (votazzjoni)
  
8.11.Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
8.12.It-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tat-Trasport *** (votazzjoni)
  
8.13.Rapport tal-2018 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (votazzjoni)
  
8.14.Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom ***I (votazzjoni)
  
8.15.Il-programm Ġustizzja ***I (votazzjoni)
  
8.16.L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Tassazzjoni ekwa għal soċjetà ġusta (dibattitu topiku)
 14.Valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa ***I (dibattitu)
 15.Tkomplija tas-seduta
 16.Ħin tal-votazzjonijiet
  
16.1.Kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali ***I (votazzjoni)
  
16.2.In-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali ***I (votazzjoni)
  
16.3.Regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
16.4.Regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
16.5.Sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  
16.6.GATS: l-aġġustamenti ta' kumpens meħtieġa li jirriżultaw mill-adeżjoni taċ-Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, l-Awstrija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja u l-Iżvezja mal-Unjoni Ewropea *** (votazzjoni)
  
16.7.Ir-razzjonalizzazzjoni ta' miżuri li jmexxu 'l quddiem it-twettiq tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport ***I (votazzjoni)
  
16.8.L-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur ***I (votazzjoni)
  
16.9.Rigressjoni attwali tad-Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE (votazzjoni)
  
16.10.Sfidi politiċi u strateġiji kontra il-kanċers tan-nisa u l-komorbiditajiet relatati (votazzjoni)
  
16.11.L-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali (votazzjoni)
  
16.12.Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2018 (votazzjoni)
 17.Spjegazzjonijiet tal-vot
 18.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 19.Tkomplija tas-seduta
 20.Il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-UE (dibattitu)
 21.L-istabbiliment ta' qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)
 22.L-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni ***I (dibattitu)
 23.Ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor ***I (dibattitu)
 24.Imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u imposti fuq il-kambju tal-munita ***I (dibattitu)
 25.Regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank ***I (dibattitu)
 26.NAIADES II - Programm ta' azzjoni ta' sostenn għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni (dibattitu)
 27.Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu (dibattitu)
 28.Dokumenti mressqa
 29.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 30.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.01.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja, u l-każ ta' Oyub Titiev (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala u Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja, u l-każ ta' Oyub Titiev (B8-0107/2019);

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė u Francisco José Millán Mon, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja, u l-każ ta' Oyub Titiev (B8-0108/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru u Soraya Post f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja, u l-każ ta' Oyub Titiev (B8-0109/2019);

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey u Estefanía Torres Martínez f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja (B8-0112/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja, u l-każ ta' Oyub Titiev (B8-0114/2019);

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska u Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċenja, u l-każ ta' Oyub Titiev (B8-0117/2019).

II.   Iż-Żimbabwe (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski u Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fiż-Żimbabwe (B8-0110/2019);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun u Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar iż-Żimbabwe (B8-0118/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Aleksander Gabelic f'isem il-Grupp S&D, dwar iż-Żimbabwe (B8-0119/2019);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE, dwar iż-Żimbabwe (B8-0120/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis u Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar iż-Żimbabwe (B8-0122/2019);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas u Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, dwar iż-Żimbabwe (B8-0124/2019);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon u Pavel Svoboda f'isem il-Grupp PPE, dwar iż-Żimbabwe (B8-0125/2019)

III.   Id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Notis Marias, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski u Monica Macovei f'isem il-Grupp ECR, dwar id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0111/2019);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero u Ana Miranda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0113/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Pier Antonio Panzeri f'isem il-Grupp S&D, dwar id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0115/2019),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato u Margot Parker, f'isem il-Grupp EFDD, dwar id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0116/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Younous Omarjee u Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0121/2019);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp ALDE, dwar id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0123/2019);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere u Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE, dwar id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdija (B8-0126/2019).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni rigward ir-regoli speċifiċi għat-twettiq ta' kontrolli uffiċjali fuq il-produzzjoni tal-laħam u għaż-żoni ta' produzzjoni u fejn jinżammu l-molluski bivalvi ħajjin skont ir-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2019)00010 - 2019/2572(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 8 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-azzjoni minima u t-tipi ta' miżuri addizzjonali li jridu jittieħdu mill-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji sabiex irażżnu r-riskju mill-ħasil tal-flus u mill-finanzjament tat-terroriżmu f'ċerti pajjiżi terzi (C(2019)00646 - 2019/2554(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 31 ta' Jannar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON, LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 345/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-kunflitti ta' interess fil-qasam tal-fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju (C(2019)00664 - 2019/2556(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 4 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 346/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-kunflitti ta' interess, il-kejl tal-impatt soċjali u l-informazzjoni mogħtija lill-investituri fil-qasam tal-fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej (C(2019)00669 - 2019/2555(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 1 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw l-informazzjoni li trid tiġi pprovduta lil awtorità kompetenti f'applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' parti terza biex tivvaluta l-konformità STS (C(2019)00740 - 2019/2558(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar (1), li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 5 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 481/2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli speċifiċi dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa għall-programmi ta' kooperazzjoni (C(2019)00769 - 2019/2567(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 7 ta' Frar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-lista tal-entitajiet eżenti (C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 30 ta' Jannar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/522 rigward l-eżenzjoni tal-Bank tal-Ingilterra u tal-Uffiċċju tal-Ġestjoni tad-Dejn tar-Renju Unit mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 596/2014 (C(2019)00792 - 2019/2550(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 30 ta' Jannar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/1799 fir-rigward tal-eżenzjoni tal-Bank of England mir-rekwiżiti ta' trasparenza ta' qabel u wara n-negozjar tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 (C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 30 ta' Jannar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-lista ta' entitajiet eżentati (C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 30 ta' Jannar 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

Abbozz ta' att delegat li għalih it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/2365 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tariffi imposti mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq fuq ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet (C(2018)08333 – 2018/2988(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 13 ta' Diċembru 2018

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn fuq talba tal-Kunsill.

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


4. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-istabbiliment ta' indikaturi tar-riskju armonizzati (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - skadenza: 30 ta' April 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ekodisinn għas-sorsi tad-dawl u t-tagħmir ta' kontroll separat skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 244/2009, (KE) Nru 245/2009 u (UE) Nru 1194/2012 (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - skadenza: 7 ta' Mejju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi rekwiżiti tal-ekodisinn għall-unitajiet tal-wiri elettroniċi skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1275/2008 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 642/2009 (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - skadenza: 8 ta' Mejju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI


5. Dokument ta' riflessjoni: Lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Dokument ta' riflessjoni: Lejn Ewropa Sostenibbli sal-2030 (2018/2570(RSP))

Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) u Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjoni.

Interventi ta' Francesc Gambús f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Xabier Benito Ziluaga f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tilly Metz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bill Etheridge f'isem il-Grupp EFDD, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik u Mercedes Bresso.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López u Karin Kadenbach.

Intervent ta': Jyrki Katainen.

Id-dibattitu ngħalaq.


6. Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi [COM(2018)0375 - C8-0230/2018- 2018/0196(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteurs: Andrey Novakov u Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov u Constanze Krehl ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Corina Crețu (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Siegfried Mureşan (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Iris Hoffmann (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Ivana Maletić (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Agnes Jongerius (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Kosma Złotowski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Tomáš Zdechovský (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Lambert van Nistelrooij f'isem il-Grupp PPE, Mercedes Bresso f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Iskra Mihaylova f'isem il-Grupp ALDE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Monika Vana f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, u Steeve Briois f'isem il-Grupp ENF.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Interventi ta' Louis-Joseph Manscour biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Steeve Briois (Il-President ikkonstata li din ma kinitx mistoqsija "karta blu"), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, José Manuel Fernandes u Derek Vaughan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo u Karin Kadenbach.

Interventi ta' Corina Crețu, Andrey Novakov u Constanze Krehl.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.14 tal-Minuti ta' 13.2.2019.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.54.)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President


7. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.01.


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


8.1. Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2020 (votazzjoni)

Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2020 (2019/2561(RSO): ara l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti (punt 6 tal-Minuti ta' 11.2.2019)


(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

Dikjarat approvat

Għaldaqstant, il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament Ewropew għall-2020 ġie stabbillit kif ġej:

- mit-13 sas-16 ta' Jannar

- id-29 u t-30 ta' Jannar

- mill-10 sat-13 ta' Frar

- mid-9 sat-12 ta' Marzu

- mit-30 ta' Marzu sat-2 ta' April

- it-22 u t-23 ta' April

- mill-11 sal-14 ta' Mejju

- it-3 u l-4 ta' Ġunju

- mill-15 sat-18 ta' Ġunju

- mis-6 sad-9 ta' Lulju

- mill-14 sas-17 ta' Settembru

- mill-5 sat-8 ta' Ottubru

- mid-19 sat-22 ta' Ottubru

- il-11 u t-12 ta' novembru

- mit-23 sas-26 ta' Novembru

- mill-14 sas-17 ta' Diċembru.

Interventi

Intervent ta': Daniele Viotti, li talba li jiġu vverifikati ċerti interventi tad-dibattitu tal-bieraħ mal-President tal-Kunsill tal-Italja (punt 18 tal-Minuti ta' 12.2.2019) (il-President wieġed li dan kien se jsir).


8.2. L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (kodifikazzjoni) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0084)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.3. Il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-komputerizzazzjoni tal-moviment u tas-sorveljanza ta' oġġetti soġġetti għas-sisa (riformulazzjoni) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0085)

Intervent ta' Kay Swinburne (rapporteur) biex titlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


8.4. Il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liġi applikabbli għall-effetti fuq partijiet terzi fiċ-ċessjonijiet tal-pretensjonijiet [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0086)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.5. Programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-programm Pericles IV) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-"programm Pericles IV") [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0087)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


8.6. Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Martin (A8-0053/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0088)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


8.7. Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Singapore [2018/0093M(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Martin (A8-0048/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0089)


8.8. Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore min-naħa l-oħra [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Martin (A8-0054/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0090)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


8.9. Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Singapore (riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore min-naħa l-oħra [2018/0095M(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Martin (A8-0049/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0091)


8.10. Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Singapore, min-naħa l-oħra [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0092)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


8.11. Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Singapore (riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, ta' Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika ta' Singapore, min-naħa l-oħra [2018/0403M(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0093)


8.12. It-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tat-Trasport *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tat-Trasport [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0094)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tat-Trattat.


8.13. Rapport tal-2018 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina [2018/2148(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0095)

Interventi

Cristian Dan Preda (rapporteur) ressaq emenda orali għall-paragrafu 5. L-emenda orali ġiet aċċettata.


8.14. Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteurs: Andrey Novakov u Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0096)

Intervent ta' Andrey Novakov (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


8.15. Il-programm Ġustizzja ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ġustizzja [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Josef Weidenholzer u Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0097)

Intervent ta' Josef Weidenholzer (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


8.16. L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa (votazzjoni)

Rapport dwar l-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa [2018/2094(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0098)

Interventi

Ramón Jáuregui Atondo (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit web tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rakkomandazzjoni David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil u Daniel Hannan

Rapport David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Rakkomandazzjoni David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Rapport Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Rapport Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde u Jasenko Selimovic

Rapport Andrey Novakov u Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato, f'isem il-Grupp EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák u Maria Lidia Senra Rodríguez

Rapport Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić u Jan Zahradil.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.15.)

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President


11. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Tassazzjoni ekwa għal soċjetà ġusta (dibattitu topiku)

Tassazzjoni ekwa għal soċjetà ġusta (2017/2560(RSP))

Intervent ta' Jeppe Kofod biex jintroduċi d-dibattitu propost mill-Grupp S&D.

Interventi ta' George Ciamba (President fil-kariga tal-Kunsill) u Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Dariusz Rosati f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, Ralph Packet f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Martin Schirdewan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Markus Ferber, Peter Simon, Notis Marias, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly u Piernicola Pedicini.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta' Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi ta' Pierre Moscovici u George Ciamba.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE [COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Soledad Cabezón Ruiz ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Lieve Wierinck (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Biljana Borzan f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Peter Liese, Elena Gentile, José Inácio Faria, Karin Kadenbach, Nicola Caputo u Sirpa Pietikäinen.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.6 tal-Minuti ta' 14.2.2019.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President


15. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.02.

Intervent ta' Miguel Urbán Crespo dwar il-każ tal-attivist Nasser Zefzafi, mitfugħ il-ħabs il-Marokk, u Ana Gomes dwar il-każ taċ-ċittadina Belġjo-Nikaragwana Amaya Coppens, mitfugħa l-ħabs f'Nikaragwa (Il-President wiegħed li se jibgħat il-proposta tiegħu lill-President tal-Parlament Ewropew).


16. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


16.1. Kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali [COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Emil Radev (A8-0477/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0103)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


16.2. In-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (notifika ta' dokumenti) [COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0104)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


16.3. Regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni [COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0105)

Intervent ta' Isabella De Monte (rapporteur) biex titlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


16.4. Regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni [COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Pavel Telička (A8-0062/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0106)

Intervent ta' Pavel Telička (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


16.5. Sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti tas-sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni [COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0107)

Intervent ta' Kosma Złotowski (rapporteur) biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


16.6. GATS: l-aġġustamenti ta' kumpens meħtieġa li jirriżultaw mill-adeżjoni taċ-Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, l-Awstrija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja u l-Iżvezja mal-Unjoni Ewropea *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehimiet rilevanti skont l-Artikolu XXI tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi mal-Arġentina, l-Awstralja, il-Brażil, il-Kanada, iċ-Ċina, it-Territorju Doganali Separat tat-Tajwan, Penghu, Kinmen u Matsu (it-Tajpej Ċiniża), il-Kolombja, Kuba, l-Ekwador, Hong Kong iċ-Ċina, l-Indja, il-Ġappun, il-Korea, New Zealand, il-Filippini, l-Iżvizzera, u l-Istati Uniti, dwar l-aġġustamenti ta' kumpens meħtieġa li jirriżultaw mill-adeżjoni taċ-Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, l-Awstrija, il-Polonja, is-Slovenja, is-Slovakkja, il-Finlandja u l-Iżvezja mal-Unjoni Ewropea [14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0108)

Il-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu dwar il-konklużjoni tal-ftehimiet.


16.7. Ir-razzjonalizzazzjoni ta' miżuri li jmexxu 'l quddiem it-twettiq tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-razzjonalizzazzjoni ta' miżuri li jmexxu 'l quddiem it-twettiq tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport [COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0109)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


16.8. L-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar l-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta’ vetturi bil-mutur u l-infurzar tal-obbligu ta’ assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà [COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0110)

Intervent ta' Dita Charanzová (rapporteur) biex titlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat responsabbli għal negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


16.9. Rigressjoni attwali tad-Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-UE (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0096/2019 u B8-0099/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 25)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0096/2019

Adozzjoni (P8_TA(2019)0111)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0099/2019 iddekadiet.)


16.10. Sfidi politiċi u strateġiji kontra il-kanċers tan-nisa u l-komorbiditajiet relatati (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0097/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 26)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0112)


16.11. L-użu tal-kannabis għal skopijiet mediċinali (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0071/2019

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 27)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0113)

Interventi

Luke Ming Flanagan biex iressaq emenda orali għall-emenda 11 u Dubravka Šuica f'isem il-Grupp PPE, dwar l-emenda orali.

Billi aktar minn 40 Membru opponew li l-emenda orali tiġi kkunsidrata, din ma ġietx aċċettata.


16.12. Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2018 (votazzjoni)

Rapport dwar l-eżitu tad-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2018 [2018/2280(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 28)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0114)


17. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis 14 ta' Frar 2019.


18. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President


19. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.52.


20. Il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-UE (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-UE (2018/2574(RSP))

George Ciamba (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta' Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, Clare Moody f'isem il-Grupp S&D, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi u Arne Lietz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Othmar Karas, Notis Marias, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Julie Ward, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer.

Intervent ta': George Ciamba.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-Unjoni Ewropea (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019);

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano et Victor Boştinaru, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-Unjoni Ewropea (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019);

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam u Eduard Kukan, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-Unjoni Ewropea (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing u Luke Ming Flanagan, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-Unjoni Ewropea (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-Unjoni Ewropea (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019);

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé u Michèle Rivasi, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-futur tat-Trattat INF u l-impatt fuq l-Unjoni Ewropea (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.16 tal-Minuti ta' 14.2.2019.


21. L-istabbiliment ta' qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Franck Proust (A8-0198/2018)

Franck Proust ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Reinhard Bütikofer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE).

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Geoffrey Van Orden (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Roberts Zīle (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Christofer Fjellner f'isem il-Grupp PPE, Agnes Jongerius f'isem il-Grupp S&D, Joachim Starbatty f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, Christelle Lechevalier f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Laima Liucija Andrikienė.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Notis Marias u Miguel Viegas.

Interventi ta' Cecilia Malmström u Franck Proust.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.7 tal-Minuti ta' 14.2.2019.


22. L-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-interoperabilità tas-sistemi elettroniċi ta' pedaġġ u l-faċilitazzjoni tal-iskambju transkonfinali ta' informazzjoni dwar in-nuqqas ta' ħlas ta' tariffi tat-triq fl-Unjoni (riformulazzjoni) [COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Massimiliano Salini ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Wim van de Camp f'isem il-Grupp PPE, Olga Sehnalová f'isem il-Grupp S&D, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Matthijs van Miltenburg f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Georg Mayer f'isem il-Grupp ENF, Isabella De Monte, Janusz Zemke u Nicola Caputo.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias u Bill Etheridge.

Interventi ta' Violeta Bulc u Massimiliano Salini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.8 tal-Minuti ta' 14.2.2019.


23. Ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat Membru ieħor [COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Ivan Štefanec ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Sergio Gaetano Cofferati f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Bill Etheridge f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Dariusz Rosati u Maria Grapini.

Interventi ta' Valdis Dombrovskis u Ivan Štefanec.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.9 tal-Minuti ta' 14.2.2019.


24. Imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u imposti fuq il-kambju tal-munita ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009 fir-rigward ta' ċerti imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u l-imposti fuq il-kambju tal-munita [COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Eva Maydell ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Othmar Karas f'isem il-Grupp PPE, Olle Ludvigsson f'isem il-Grupp S&D, Stanisław Ożóg f'isem il-Grupp ECR, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Bendt Bendtsen, Miguel Viegas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Pervenche Berès u Ralph Packet.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák u Notis Marias.

Interventi ta' Valdis Dombrovskis u Eva Maydell.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.10 tal-Minuti ta' 14.2.2019.


25. Regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1073/2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank [COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Roberts Zīle ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE, Peter Kouroumbashev f'isem il-Grupp S&D, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michael Cramer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte u Andor Deli.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias u Gesine Meissner, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michael Cramer.

Interventi ta' Violeta Bulc u Roberts Zīle.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.11 tal-Minuti ta' 14.2.2019.

PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President


26. NAIADES II - Programm ta' azzjoni ta' sostenn għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: NAIADES II - Programm ta' azzjoni ta' sostenn għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni (2018/2882(RSP))

Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta' Wim van de Camp f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Markus Pieper u Stanislav Polčák.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Notis Marias u Paul Rübig.

Intervent ta': Violeta Bulc.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Karima Delli, f'isem il-Kumitat TRAN, dwar NAIADES II – Programm ta' azzjoni ta' appoġġ għat-trasport fl-ilmijiet navigabbli interni (2018/2882(RSP)) (B8-0079/2019).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.17 tal-Minuti ta' 14.2.2019.


27. Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu (2018/2575(RSP))

George Ciamba (President fil-kariga tal-Kunsill) u Julian King (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta' Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE, Peter Kouroumbashev f'isem il-Grupp S&D, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Paul Rübig u Stanislav Polčák.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta' Julian King u George Ciamba.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


28. Dokumenti mressqa

Tressaq id-dokument segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 1-INF 2019 - Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja (N8-0025/2019 - C8-0047/2019 - 2019/2004(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


29. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 634.303/OJJE).


30. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.52.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Wieland, Wierinck, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Adinolfi, Arena, Crowley, Gräzin, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Ġunju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza