Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. februar 2019 - Strasbourg

3. Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Retten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse (2019/2569(RSP)))

Forhandlingen fandt sted den 11. februar 2019 (punkt 18 i protokollen af 11.2.2019)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Roberta Metsola, for PPE-Gruppen, Innocenzo Leontini, for ECR-Gruppen, og Gérard Deprez, for ALDE-Gruppen, om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot og Pascal Durand, for Verts/ALE-Gruppen, om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann og Birgit Sippel, for S&D-Gruppen, om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez og Takis Hadjigeorgiou, for GUE/NGL-Gruppen, om retten til fredelig protest og rimelig magtanvendelse (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 14.2.2019.

Seneste opdatering: 13. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik