Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris - Strasbūra

3. Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (2019/2569(RSP)).

Debates notika 2019. gada 11. februārī (11.2.2019. protokola 18. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Innocenzo Leontini ECR grupas vārdā un Gérard Deprez ALDE grupas vārdā - par tiesībām uz miermīlīgu protestu un samērīgu spēka lietošanu (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot un Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā - par tiesībām uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann un Birgit Sippel S&D grupas vārdā - par tiesībām uz miermīlīgu protestu un samērīgu spēka lietošanu (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā - par tiesībām uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošanu (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.13. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 13. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika