Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 14. februar 2019 - Strasbourg

3. Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile (2019/2569(RSP)))

Razprava je potekala dne11. februarja 2019 (točka 18 zapisnika z dne 11.2.2019)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Innocenzo Leontini v imenu skupine ECR in Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, o pravici do mirnega protestiranja in sorazmerni uporabi sile (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019);

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot in Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE, o pravici do mirnega protestiranja in sorazmerni uporabi sile (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019);

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann in Birgit Sippel v imenu skupine S&D, o pravici do mirnega protestiranja in sorazmerni uporabi sile (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez in Takis Hadjigeorgiouv imenu skupine GUE/NGL, o pravici do mirnega protestiranja in sorazmerni uporabi sile (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika z dne 14.2.2019.

Zadnja posodobitev: 13. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov