Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg

3. Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP)))

Debatten hade ägt rum den 11 februari 2019 (punkt 18 i protokollet av den 11.2.2019)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Innocenzo Leontini, för ECR-gruppen, och Gérard Deprez för ALDE-gruppen, om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP)) (B8-0103/2019),

—   Eva Joly, Ernest Urtasun, Margrete Auken, Josep Maria Terricabras, Jordi Solé, Yannick Jadot och Pascal Durand, för Verts/ALE-gruppen, om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP)) (B8-0104/2019),

—   Sylvia-Yvonne Kaufmann och Birgit Sippel, för S&D-gruppen, om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP)) (B8-0105/2019),

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez och Takis Hadjigeorgiou, för GUE/NGL-gruppen, om rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP)) (B8-0106/2019).

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 14.2.2019.

Senaste uppdatering: 13 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy