Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2110(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0057/2019

Внесени текстове :

A8-0057/2019

Разисквания :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Гласувания :

PV 14/02/2019 - 10.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0132

Протокол
Четвъртък, 14 февруари 2019 г. - Страсбург

6. Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (разискване)
CRE

Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС [2018/2110(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann представи доклада.

Изказаха се Karin Kadenbach (докладчик по становището на комисията ENVI) и Keith Taylor (докладчик по становището на комисията TRAN).

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се Ángela Vallina (докладчик по становището на комисията PETI), Sofia Ribeiro, от името на групата PPE, Nicola Caputo, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Fredrick Federley, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Sophie Montel, независим член на ЕП, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz и Karima Delli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová и Daniel Buda.

Изказаха се Vytenis Povilas Andriukaitis и Jørn Dohrmann.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.18 от протокола от 14.2.2019 г.

Последно осъвременяване: 13 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност