Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2110(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0057/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0057/2019

Keskustelut :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Äänestykset :

PV 14/02/2019 - 10.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0132

Pöytäkirja
Torstai 14. helmikuuta 2019 - Strasbourg

6. Eläinten suojelu kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö eläinten suojelua kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta [2018/2110(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Karin Kadenbach (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Keith Taylor (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ángela Vallina (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sofia Ribeiro PPE-ryhmän puolesta, Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Thomas Waitz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sophie Montel, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz ja Karima Delli.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová ja Daniel Buda.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Jørn Dohrmann.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.18.

Päivitetty viimeksi: 13. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö