Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2110(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0057/2019

Ingediende teksten :

A8-0057/2019

Debatten :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Stemmingen :

PV 14/02/2019 - 10.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0132

Notulen
Donderdag 14 februari 2019 - Straatsburg

6. Bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU (debat)
CRE

Verslag over de uitvoering van Verordening nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU [2018/2110(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karin Kadenbach (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI) en Keith Taylor (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ángela Vallina (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Sofia Ribeiro, namens de PPE-Fractie, Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Thomas Waitz, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, Sophie Montel, niet-fractiegebonden lid, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz en Karima Delli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová en Daniel Buda.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Jørn Dohrmann.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.18 van de notulen van 14.2.2019.

Laatst bijgewerkt op: 13 oktober 2020Juridische mededeling - Privacybeleid