Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2110(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0057/2019

Ingivna texter :

A8-0057/2019

Debatter :

PV 14/02/2019 - 6
CRE 14/02/2019 - 6

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0132

Protokoll
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg

6. Skydd av djur under transport inom och utanför EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU [2018/2110(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Jørn Dohrmann redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karin Kadenbach (föredragande av yttrande från utskottet ENVI) och Keith Taylor (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Ángela Vallina (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Sofia Ribeiro för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Thomas Waitz för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, Sophie Montel, grupplös, Czesław Adam Siekierski, Maria Noichl, Beata Gosiewska, Stefan Eck, Pascal Durand, Philippe Loiseau, Udo Voigt, Herbert Dorfmann, Tilly Metz, Dobromir Sośnierz och Karima Delli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Florent Marcellesi, John Stuart Agnew, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová och Daniel Buda.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Jørn Dohrmann.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.18 i protokollet av den 14.2.2019.

Senaste uppdatering: 13 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy