Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2564(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0111/2019

Συζήτηση :

PV 14/02/2019 - 8.3
CRE 14/02/2019 - 8.3

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0117

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

8.3. Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 και B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Οι Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake και Michaela Šojdrová παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jill Seymour, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Josef Weidenholzer και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Νότης Μαριάς, José Inácio Faria και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.48 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 13 Οκτωβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου