Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2564(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0111/2019

Debatter :

PV 14/02/2019 - 8.3
CRE 14/02/2019 - 8.3

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0117

Protokoll
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg

8.3. Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 och B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake och Michaela Šojdrová redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Jill Seymour för EFDD-gruppen, Josef Weidenholzer och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria och Stanislav Polčák.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 14.2.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.48 i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 13 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy