Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 14. února 2019 - Štrasburk

8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 13.2.2019.)


8.1. Situace v Čečensku a případ Ojuba Titjeva

Návrhy usnesení B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 a B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake a Charles Tannock uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, a Pavel Svoboda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák a Carlos Iturgaiz.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 14.2.2019.


8.2. Zimbabwe

Návrhy usnesení B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 a B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao a Elmar Brok uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Eduard Kukan za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, a Mario Borghezio za skupinu ENF.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi a Stanislav Polčák.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 14.2.2019.


8.3. Obhájci práv žen v Saudské Arábii

Návrhy usnesení B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 a B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake a Michaela Šojdrová uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Jill Seymour za skupinu EFDD, Josef Weidenholzer a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria a Stanislav Polčák.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 14.2.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:48 před hlasováním.)

Poslední aktualizace: 13. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí