Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 14. februar 2019 - Strasbourg

8. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 13.2.2019).


8.1. Situationen i Tjetjenien og sagen om Oyub Titiev

Forslag til beslutning B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 og B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake og Charles Tannock forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, og Pavel Svoboda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák og Carlos Iturgaiz.

Taler:: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 14.2.2019.


8.2. Zimbabwe

Forslag til beslutning B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 og B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao og Elmar Brok forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Eduard Kukan for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, og Mario Borghezio for ENF-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi og Stanislav Polčák.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 14.2.2019.


8.3. Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien

Forslag til beslutning B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 og B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake og Michaela Šojdrová forelagde beslutningsforslagene.

Talere Seán Kelly for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Jill Seymour for EFDD-Gruppen, Josef Weidenholzer og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria og Stanislav Polčák.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 14.2.2019.

(Mødet afbrudt kl. 11.48 i afventning af afstemningstiden)

Seneste opdatering: 13. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik