Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 14. helmikuuta 2019 - Strasbourg

8. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 2.)


8.1. Tšetšenian tilanne ja Ojub Titijevin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019 ja B8-0117/2019 (2019/2562(RSP))

Rebecca Harms, Jaromír Štětina, Helmut Scholz, Daniele Viotti, Marietje Schaake ja Charles Tannock esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta ja Pavel Svoboda.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Csaba Sógor, Stanislav Polčák ja Carlos Iturgaiz.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.1.


8.2. Zimbabwe

Päätöslauselmaesitykset B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019 ja B8-0125/2019 (2019/2563(RSP))

Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Aleksander Gabelic, Catherine Bearder, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao ja Elmar Brok esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta ja Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Notis Marias, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi ja Stanislav Polčák.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.2.


8.3. Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa

Päätöslauselmaesitykset B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019 ja B8-0126/2019 (2019/2564(RSP))

Charles Tannock, Ernest Urtasun, Pier Antonio Panzeri, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ja Michaela Šojdrová esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jill Seymour EFDD-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer ja Ana Gomes.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria ja Stanislav Polčák.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.48 äänestysten alkua odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 13. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö